Členství v asociacích, akreditace a certifikáty

Sdílíme zkušenosti a dobrou praxi v oblasti sociálních služeb, jsme partnerem a členem těchto asociací:

 

  • Stacionář Človíček je jedním ze 4 certifikovaných pracovišť využívající koncept Bazální stimulace® v Plzeňském kraji.
  • Stacionář Človíček také disponuje plně funkční místností snoezelen, která splňuje náročné požadavky ISNA - MSE.
  • Prevence pro školy a veřejnost realizuje certifikované programy všeobecné primární prevence rizikového chování zejména na základních a středních školách.
  • Diakonie Západ je vlastníkem ochranné známky sbírkové kampaně Voda pomáhá, která je jako veřejná sbírka řádně povolena Krajským úřadem Plzeňského kraje.
  • Diakonie Západ skrze svou službu Dobrovolnictví pro ochotné pomocníky provozuje akreditovanou dobrovolnickou službu.
  • Diakonie Západ ve svých zařízeních Poradna pro občany v nesnázích poskytuje akreditovanou službu oddlužení.
  • Diakonie Západ skrze svou službu Stacionář Korálek poskytuje svým klientům speciálně upravené MSE prostředí.