Interní kurzy pro zaměstnance DZ

Vítejte v Diakonii I.

Na kurzu se setkávají noví pracovníci s ředitelkou Diakonie Západ.

Termíny

 • 8. 11. 2023

Co se v kurzu naučíte

 • Zjistíte, že v Diakonii Západ jste na jedné lodi s dalšími 180 + 100 + 100 kolegy a dobrovolníky.
 • Seznámíte se s druhy služeb, které Diakonie Západ poskytuje.
 • Potvrdíme vám, že hodnoty Diakonie nejsou jen prázdná slova.
 • Poznáte se s ředitelkou Střediska Lucií Petříčkovou a farářem Diakonie Západ Ondřejem Pellarem.

Lektoři: Mgr. Lucie Petříčková – ředitelka Diakonie Západ, Ondřej Pellar – farář Diakonie Západ

Rozsah kurzu: 4 hodiny (9:00–13:00)

Místo konání: Americká 29, Plzeň 301 00, zasedací místnost

Doporučený počet účastníků: 10

Cena: zdarma

Organizace kurzu: Mgr. Lenka Houšková, telefon: 775 720 488, e-mail: lenka.houskova@diakoniezapad.cz

Poznámka: Povinný kurz pro všechny zaměstnance Diakonie Západ (1. rok v Diakonii Západ)

Vítejte v Diakonii II.

V zážitkově pojatém kurz se dozvíte všechno, co potřebujete o Diakonii vědět.

Termíny

 • přípravujeme

Co se v kurzu naučíte:

 • uděláte si obrázek o tom, jak je Diakonie ČCE veliká a co všechno dělá
 • zjistíte, že Diakonie ČCE patří u nás k nejstarším institucím zabývajícím se sociální prací a krátce se seznámíte s její historií
 • budete vědět, kdo byly diakonky
 • dozvíte se, kdo je zřizovatelem Diakonie ČCE, jak vypadá evangelický farář a proč o evangelických kostelích často ani nevíte

Lektoři: Mgr. Lucie Petříčková – ředitelka Diakonie Západ, Ondřej Pellar – farář Diakonie Západ

Rozsah kurzu: 5 hodin (9:00–14:00)

Místo konání: Americká 29, Plzeň 301 00, zasedací místnost

Doporučený počet účastníků: 10

Cena: zdarma

Organizace kurzu: Mgr. Lenka Houšková, telefon: 775 720 488, e-mail: lenka.houskova@diakoniezapad.cz

Poznámka: Povinný kurz pro všechny zaměstnance Diakonie Západ (2. rok v Diakonii Západ a později)

Etické aspekty práce v sociálních službách

Zážitkově pojatý kurz seznamuje účastníky zábavnou formou s etickými hodnotami Diakonie.

Termíny

 • 19. 6. 2024
 • 11. 10. 2024

Co se v kurzu naučíte:

 • dozvíte se, jaké etické hodnoty si Diakonie zvolila a proč,
 • společně s lektorem a ostatními účastníky se pokusíte najít, co pro vás osobně mohou dané hodnoty znamenat, do jaké míry se s nimi vy sami můžete ztotožnit,
 • dostanete prostor k zamyšlení se nad svojí prací v Diakonii a nad jejím smyslem,
 • získáte podněty, aby vás práce v Diakonii více naplňovala a cítili jste se spokojenější a jistější.

Lektoři: Mgr. Štěpán Brodský, Mgr. Aleš Gabrysz

Pořádající organizace: Diakonická akademie, s.r.o.

Rozsah kurzu: 8 hodin (jeden den)

Akreditace: MPSV

Místo konání: Americká 29, Plzeň 301 00, zasedací místnost

Doporučený počet účastníků: 10–12

Cena: 1400.-

Organizace kurzu: Mgr. Lenka Houšková, telefon: 775 720 488, E-mail: lenka.houskova@diakoniezapad.cz

Poznámka: Povinný kurz pro všechny zaměstnance Diakonie Západ (1. rok v Diakonii Západ)

Přístup k lidem s PAS i bez něj

Kurz je zaměřen na specifika práce a komunikace s lidmi s mentálním postižením a PAS.

Termíny

 • připravujeme

Co se v kurzu naučíte:

 • typy mentálního postižení a PAS,
 • jak komunikovat s klienty s MP a PAS,
 • rozbor sociálních a emočních potřeb klientů,
 • práce s komunikačními a sociálními dovednostmi klientů,
 • adaptivita a facilitace adaptačních schopností,
 • práce s motivací,
 • zájmové aktivity,
 • prevence problémového chování,
 • klient v ústavní péči – potřeby a hodnoty klientů sociálních služeb,
 • kvalita života,
 • sociální vztahy.

Lektor: PhDr. Kateřina Thorová

Rozsah kurzu: 6+2 hodiny (6 hodin akreditováno MPSV)

Akreditace: Kurz pořádá org. Nautis

Místo konání: Centrum Jana Amose Komenského v Přešticích

Doporučený počet účastníků: 18

Cena dle počtu účastníků: 1530 – 1830,- Kč

Organizace kurzu: Mgr. Lenka Houšková, telefon: 775 720 488, e-mail: lenka.houskova@diakoniezapad.cz

Poznámka: Kurz bude rozšířen o 2 neakreditované hodiny zaměřené na komunikaci s klienty s PAS.

Sexualita lidí se zdravotním postižením I.

Cílem kurzu je správné pojetí sexuality nejen v rámci sociální služby, ale také její úzké spojení s kvalitou lidského života, vztahy, potřebami, ale i sociálními normami a hranicemi. Kurz je určen především těm, kteří chtějí umět v otázkách sexuality své klienty bezpečně podpořit a informovat.

Termíny

 • připravujeme

Co se v kurzu naučíte:

 • seznámení s osou zapojení pracovníka do práce se sexualitou klienta/vyhodnocení aktuálních možností účastníků a jejich osobních hranic pro práci se sexualitou,
 • pojmy a pravidla pro práci se sexualitou na základní úrovni,
 • vymezení osobní hranice účastníka pro práci se sexualitou,
 • konkrétní znevýhodnění lidí s postižením v oblasti sexuality a vztahů,
 • sjednocování účastníku v otázkách přístupu k sexualitě,
 • praktická část – ochutnávka ze sexuální osvěty.

Lektor: Petr Eisner, DiS.

Rozsah kurzu: 8 hodin (1 den - 9:00–16:30)

Místo konání: Plzeň

Doporučený počet účastníků: 15

Cena dle počtu účastníků: 1000.-

Organizace kurzu: Mgr. Lenka Houšková, telefon: 775 720 488, e-mail: lenka.houskova@diakoniezapad.cz

Specifika péče o klienty s poruchou autistického spektra

Termíny

 • 6. 12. 2023

Kurz vás provede těmito tématy:

 • co jsou poruchy autistického spektra, pravda a mýty
 • pobytová a ambulantní zařízení pro osoby s autismem
 • příčiny problémového chování a jejich identifikace
 • zvláštnosti komunikace, systémový přístup
 • desatero komunikace s klientem s poruchou autistického spektra
 • specifika péče o autistické osoby, příklady dobré praxe
 • kompetence pečujících

Lektorka: Bc. Lenka Očenášková

Rozsah kurzu: 8 hodin (akreditováno MPSV)

Místo konání: Domov Radost, Merklín u Přeštic

Doporučený počet účastníků: 15–20

Cena dle počtu účastníků: 650–900 Kč

Organizace kurzu: Markéta Nováková, Koordinátorka provozu Domova Radost, tel.: 605 232 117, email: marketa.novak@diakoniezapad.cz

Práce s agresí a s nácvikem šetrných úchopů

Termíny

 • 25.–26. 1. 2024

O kurzu:

Cílem kurzu je získání orientace a sebejistoty při zažívání agrese ze strany klientů/uživatelů služeb. Kurz nabízí bezpečné prostředí pro vyjádření vlastní agrese, obeznámení se s vlastními tendencemi k projevům agrese a možnostmi jejich zvládání. Základem kurzu je praktický intenzivní nácvik šetrné fyzické sebeochrany, vedoucí k zajištění vlastního bezpečí při zachování respektu a důstojnosti ke klientovi. Vždy je zohledněn individuální potenciál každého jednotlivého účastníka kurzu. Tématem je i problematika verbální agrese. Kurz také nabízí prostor k analýze a hledání individuálně využitelných řešení konkrétních verbálních a fyzických situací prožitých účastníky.

Co se v kurzu naučíte:

Zvládání agrese v kontaktu s klientem - Diecézní charita Brno - Oddělení vzdělávání

Lektoři: Mgr. Michal Horák a Daniel Kaucký, DiS.

Rozsah kurzu: 16 hodin (akreditováno MPSV)

Místo konání: Plzeň

Doporučený počet účastníků: 20

Cena dle počtu účastníků: 2 500 Kč

Organizace kurzu: Mgr. Lenka Houšková, tel.: 775 720 488, email: lenka.houskova@diakoniezapad.cz

Krizové plánování - Práce s klienty s problémovým chováním

Termíny

 • 13. 2. 2024

O kurzu:

Jedním z nejnáročnějších aspektů péče o lidi s postižením nebo autismem je agresivní a problémové chování. Pro pracovníky, kteří nejsou na tyto situace připraveni, vzniká neúměrná pracovní zátěž, která nezřídka končí odchodem ze sociálních služeb. V kurzu, který vede lektorka s mnohaletými zkušenostmi s prací v domově pro osoby s mentálním postižením, autismem a těžkým problémovým chováním, se dozvíte, jak lze řadě takových situací předcházet pomocí krizového plánu, jak rozpoznat blížící se afekt klienta a jak do něj účinně a včas zasáhnout. Získáte větší jistotu při práci s „těžkými“ klienty a zmírníte své obavy, zda další náročnou situaci dokážete zvládnout.

Co se v kurzu naučíte:

Krizové plánování - práce s klienty s problémovým chováním

Lektor/ka: Mgr. Kateřina Balická, DiS.

Rozsah kurzu: 8 hodin (akreditováno MPSV)

Místo konání: Plzeň

Maximální počet účastníků: 12

Cena: 1 700 Kč

Organizace kurzu: Mgr. Lenka Houšková, tel.: 775 720 488, email: lenka.houskova@diakoniezapad.cz

Empowerment - Základy využití v sociálních službách

Termíny

 • 3. 4. 2024

O kurzu:

Čeká Vás srozumitelný a zajímavý interaktivní výklad s jasnými výstupy pro Vaši praxi. Lektoruje zkušený lektor a odborník na tuto problematiku - Petr Eisner. Kurz je akreditován MPSV - lze jej započítat do povinného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Co se v kurzu naučíte:

- předat maximální možnou odpovědnost klientovi, což vede k jeho aktivizaci a rozvoji/udržení schopností a dovedností důležitých pro samostatnost a kvalitu jeho života

- zjistit aktuální kompetence klienta

- vytvořit kompetenční mapu

- seznámíte se se způsoby předávání odpovědnosti v konkrétních situacích

- seznámíte se s termíny empowerment a selfsteering a s jejich historií

- proces a podmínky empowermentu, stav v ČR a v jiných zemích

- charakterizovat a rozpoznat empowermentní a non-empowermentní chování

- konkrétní nástroje a metody a jejich využití v praxi

- více informací o kurzu naleznete kliknutím na odkaz ZDE 

Lektor/ka: Petr Eisner

Rozsah kurzu: 8 hodin (akreditováno MPSV)

Místo konání: Plzeň

Maximální počet účastníků: 15

Cena: 1 670 Kč

Organizace kurzu: Mgr. et Mgr. Václava Bláhová, email: vaclava.blahova@diakoniezapad.cz