Interní kurzy pro zaměstnance DZ

Vítejte v Diakonii I.

Na kurzu se setkávají noví pracovníci s ředitelkou Diakonie Západ.

Termíny

 • 26. 5. 2023

Co se v kurzu naučíte

 • Zjistíte, že v Diakonii Západ jste na jedné lodi s dalšími 180 + 100 + 100 kolegy a dobrovolníky.
 • Seznámíte se s druhy služeb, které Diakonie Západ poskytuje.
 • Potvrdíme vám, že hodnoty Diakonie nejsou jen prázdná slova.
 • Poznáte se s ředitelkou Střediska Lucií Petříčkovou a farářem Diakonie Západ Ondřejem Pellarem.

Lektoři: Mgr. Lucie Petříčková – ředitelka Diakonie Západ, Ondřej Pellar – farář Diakonie Západ

Rozsah kurzu: 4 hodiny (9:00–13:00)

Místo konání: Americká 29, Plzeň 301 00, zasedací místnost

Doporučený počet účastníků: 10

Cena: zdarma

Organizace kurzu: Mgr. Lenka Houšková, telefon: 775 720 488, e-mail: lenka.houskova@diakoniezapad.cz

Poznámka: Povinný kurz pro všechny zaměstnance Diakonie Západ (1. rok v Diakonii Západ)

Vítejte v Diakonii II.

V zážitkově pojatém kurz se dozvíte všechno, co potřebujete o Diakonii vědět.

Termíny

 • 17. 3. 2023  (obsazen)
 • 14. 4. 2023  (obsazen)
 • 19. 6. 2023

Co se v kurzu naučíte:

 • uděláte si obrázek o tom, jak je Diakonie ČCE veliká a co všechno dělá
 • zjistíte, že Diakonie ČCE patří u nás k nejstarším institucím zabývajícím se sociální prací a krátce se seznámíte s její historií
 • budete vědět, kdo byly diakonky
 • dozvíte se, kdo je zřizovatelem Diakonie ČCE, jak vypadá evangelický farář a proč o evangelických kostelích často ani nevíte

Lektoři: Mgr. Lucie Petříčková – ředitelka Diakonie Západ, Ondřej Pellar – farář Diakonie Západ

Rozsah kurzu: 5 hodin (9:00–14:00)

Místo konání: Americká 29, Plzeň 301 00, zasedací místnost

Doporučený počet účastníků: 10

Cena: zdarma

Organizace kurzu: Mgr. Lenka Houšková, telefon: 775 720 488, e-mail: lenka.houskova@diakoniezapad.cz

Poznámka: Povinný kurz pro všechny zaměstnance Diakonie Západ (2. rok v Diakonii Západ a později)

Etické aspekty práce v sociálních službách

Zážitkově pojatý kurz seznamuje účastníky zábavnou formou s etickými hodnotami Diakonie.

Termíny

 • 20. 6. 2023 (termín je již plně obsazen)
 • 25. 10. 2023

Co se v kurzu naučíte:

 • dozvíte se, jaké etické hodnoty si Diakonie zvolila a proč,
 • společně s lektorem a ostatními účastníky se pokusíte najít, co pro vás osobně mohou dané hodnoty znamenat, do jaké míry se s nimi vy sami můžete ztotožnit,
 • dostanete prostor k zamyšlení se nad svojí prací v Diakonii a nad jejím smyslem,
 • získáte podněty, aby vás práce v Diakonii více naplňovala a cítili jste se spokojenější a jistější.

Lektoři: Mgr. Štěpán Brodský, Mgr. Aleš Gabrysz

Pořádající organizace: Diakonická akademie, s.r.o.

Rozsah kurzu: 8 hodin (jeden den)

Akreditace: MPSV

Místo konání: Americká 29, Plzeň 301 00, zasedací místnost

Doporučený počet účastníků: 10–12

Cena: 1400.-

Organizace kurzu: Mgr. Lenka Houšková, telefon: 775 720 488, E-mail: lenka.houskova@diakoniezapad.cz

Poznámka: Povinný kurz pro všechny zaměstnance Diakonie Západ (1. rok v Diakonii Západ)

Přístup k lidem s PAS i bez něj

Kurz je zaměřen na specifika práce a komunikace s lidmi s mentálním postižením a PAS.

Termíny

 • 28. 4. 2023

Co se v kurzu naučíte:

 • typy mentálního postižení a PAS,
 • jak komunikovat s klienty s MP a PAS,
 • rozbor sociálních a emočních potřeb klientů,
 • práce s komunikačními a sociálními dovednostmi klientů,
 • adaptivita a facilitace adaptačních schopností,
 • práce s motivací,
 • zájmové aktivity,
 • prevence problémového chování,
 • klient v ústavní péči – potřeby a hodnoty klientů sociálních služeb,
 • kvalita života,
 • sociální vztahy.

Lektor: PhDr. Kateřina Thorová

Rozsah kurzu: 6+2 hodiny (6 hodin akreditováno MPSV)

Akreditace: Kurz pořádá org. Nautis

Místo konání: Centrum Jana Amose Komenského v Přešticích

Doporučený počet účastníků: 18

Cena dle počtu účastníků: 1530–1830.-

Organizace kurzu: Mgr. Lenka Houšková, telefon: 775 720 488, e-mail: lenka.houskova@diakoniezapad.cz

Poznámka: Kurz bude rozšířen o 2 neakreditované hodiny zaměřené na komunikaci s klienty s PAS.

Sexualita lidí se zdravotním postižením I.

Cílem kurzu je správné pojetí sexuality nejen v rámci sociální služby, ale také její úzké spojení s kvalitou lidského života, vztahy, potřebami, ale i sociálními normami a hranicemi. Kurz je určen především těm, kteří chtějí umět v otázkách sexuality své klienty bezpečně podpořit a informovat.

Termíny

 • 14. 6. 2023
 • 18. 10. 2023

Co se v kurzu naučíte:

 • seznámení s osou zapojení pracovníka do práce se sexualitou klienta/vyhodnocení aktuálních možností účastníků a jejich osobních hranic pro práci se sexualitou,
 • pojmy a pravidla pro práci se sexualitou na základní úrovni,
 • vymezení osobní hranice účastníka pro práci se sexualitou,
 • konkrétní znevýhodnění lidí s postižením v oblasti sexuality a vztahů,
 • sjednocování účastníku v otázkách přístupu k sexualitě,
 • praktická část – ochutnávka ze sexuální osvěty.

Lektor: Petr Eisner, DiS.

Rozsah kurzu: 8 hodin (1 den - 9:00–16:30)

Místo konání: Centrum Jana Amose Komenského v Přešticích

Doporučený počet účastníků: 15

Cena dle počtu účastníků: 1000.-

Organizace kurzu: Mgr. Lenka Houšková, telefon: 775 720 488, e-mail: lenka.houskova@diakoniezapad.cz