Kampaň V pěstounské rodině jsem doma

Kampaň „V pěstounské rodině jsem doma“

Problematika pěstounské péče a pomoc dětem v nepříznivé životní situaci jsou tématem besed z cyklu V pěstounské rodině jsem doma, které se konají na různých místech regionu.     

Besedy o pěstounství pořádá Diakonie Západ již desátým rokem. Jsou určeny všem, kdo se zajímají o situaci dětí, které nemohou vyrůstat ve své původní rodině. Na setkání budou diskutovat sociální pracovníci z oblasti náhradní rodinné péče a zkušení pěstouni. Probírat budou radosti i starosti, které přijdou, když se člověk rozhodne jít těmto dětem vstříc na cestě zvané pěstounství. Dozvíte se, kdo se může stát pěstounem a co je třeba promyslet před přijetím dítěte do rodiny. Zeptat se můžete na cokoli dalšího v uvedených termínech v různých městech Plzeňského kraje.

Náborové termíny

25. května - Domažlice - komunitní centrum Pivovar, 17:00

26. září - Klatovy - (bude upřesněno)

16. října - Plzeň - Café restaurant Kačaba

9. listopadu - Tachov - Rodinné centrum KATka, 17:00

Pozvánka na Dny pro rodinu 

15. května se slaví Mezinárodní den rodiny a my bychom Vás tímto chtěli pozvat na oslavu Dne pro rodinu do Domažlic (pátek 12. 5. 2023) od 13:00 do 16:00 a Sušice (neděle 14. 5. 2023) od 14:00 do 17:00. Těšit se můžete na divadelní představení od TEArTR RAJDOO, na tvořivé dílny, prezentaci sociálních služeb a v Sušici na vystoupení dětí z MŠ a DD. V rámci projektu "V pěstounské rodině jsem doma" děkujeme za podporu MPSV a pro Den pro rodinu v Sušici děkujeme za podporu Grantovému programu města Sušice a ostrovu Santos. Těšíme se také na spolupráci se všemi zapojenými organizacemi. Přijďte a užijte si odpoledne plné zábavy společně s námi.

Pokud by vás o pěstounství cokoliv zajímalo, můžete se na nás obrátit na adrese adite@diakoniezapad.cz nebo na telefonním čísle 731 125 429.