Kurzy pro veřejnost

Z krize do vize

Kurz seznamuje pracovníky s tématikou krizové intervence a poskytuje základní kostru pro vedení rozhovoru s člověkem krizi. Účastníci se dozvědí o praktických technikách pro zklidnění klientů a jejich posílení v dalších krocích.

Termíny

 • jaro 2023: 30. 3. 2023 (přihlašujte se do 13. 3. 2023)
 • podzim 2023: 12. 10. 2023 (přihlašujte se do 25. 9. 2023)

O kurzu

Přetížení emocemi, pocit uvíznutí, či nemožnost se soustředit. Tyto zážitky jsou často součástí životních změn, se kterými se na nás klienti obrací. Jak vstupují do jejich životů, prolínají se i naší společnou prací. 

Během kurzu si teoreticky i na vlastním prožitku ukážeme terapeutické nástroje, kterými můžeme přispět klientovi k znovunalezení rovnováhy. Opíráme se o 4 pilíře: práci s vlastním prožitkem pracovníka i klienta, aktivaci zdrojů, proměně vztahu k překážce a růst vize. 

Kurz sebe zážitkovou formou nabízí hlubší osvojení si základních principů psychologické KI. Nutným předpokladem k učení se z vlastní zkušenosti je aktivní zapojení účastníků. Práce s motivací klientů není předmětem tohoto vzdělávání. 

Pro koho je kurz určen

Pro pracovníky z oborů sociální péče, sociální prevence a sociální poradenství.

Lektoři: Mgr. Patrik Dráb

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo konání: Resslova 12, Plzeň 301 00, zasedací místnost v přízemí

Akreditace: A2021/0636-SP

Doporučený počet účastníků: 15

Cena: 1.600 Kč

Kontakt: vzdelavani@diakoniezapad.cz

 

 

 

Dětský hrdina

Tento kurz je koncipovaný tak, aby účastník získal náhled k základním zásadám a úskalím komunikace s dítětem, získal větší jistotu v typických situacích, a aby si osvojil základní nástroje pro posílení dětských dovedností.

Termíny

 • jaro 2023: 20. 4. 2023 (přihlašujte se do 3. 4. 2023)
 • podzim 2023: 9. 11. 2023 (přihlašujte se do 23. 10. 2023)

O kurzu

Dětský klient tvoří v kontextu sociální práce specifickou kategorii. Jejich potřeby se často liší od potřeb dospělých, díky rozvoji kognitivních funkcí může být jejich chápání světa a komunikace s ním často velmi odlišné od způsobů dospělých. Strategie k zvládání obtíží a jejich zdroje jsou velmi limitované a závislé na lidech kolem nich. Proto k práci s dětmi mnoho pracovníků přistupuje s oprávněným respektem. Za pomoci pracovníka se každé dítě může stát hrdinou a postavit se nástrahám, které mu život postavil do cesty.

Tento kurz je koncipovaný tak, aby účastník získal náhled k základním zásadám a úskalím komunikace s dítětem, získal větší jistotu v typických situacích, a aby si osvojil základní nástroje pro posílení dětských dovedností.

Pro koho je kurz určen

Pro pracovníky z oborů sociální prevence a sociální poradenství.

Lektoři: Mgr. Patrik Dráb, Mgr. Irena Macháčková

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo konání: Resslova 12, Plzeň 301 00, zasedací místnost v přízemí

Akreditace: A2021/0638-SP

Doporučený počet účastníků: 15

Cena: 1.600 Kč

Kontakt: vzdelavani@diakoniezapad.cz

Práce s rodinou po rozvodu

Kurz nabízí účastníkům náhled do tohoto období a zaměřuje se na získání představy o způsobu a možnostech přímé práce s rodiči.

Termíny

 • jaro 2023: 4. 5. 2023 (přihlašujte se do 17. 4. 2023)
 • podzim 2023: 23. 11. 2023 (přihlašujte se do 6. 11. 2023)

O kurzu

Pracovníci sociálních služeb a služeb s pověřením k sociálně právní ochraně dětí se při své práci často potkávají s rodinami, které prochází rozchodem či rozvodem. Rozpad rodiny je transitorním obdobím, které mění zásadní životní uspořádání dospělých i dětí, klade nové nároky a vytváří specifické potřeby pro každého člena rodiny. Vyžaduje mimořádné dovednosti také od pracovníků, kteří do života rodiny vstupují. Pracovník musí rozumět i své roli, kterou sehrává v systému podpory takových rodin. Potřebuje pochopit, co od něj očekávají jednotliví členové rodiny a zúčastněné instituce. Při výkonu své práce je jeho povinností vytvářet takové podmínky, které konflikt umírňují a být pro klienty a kolegy z jiných institucí jistotou, která v tomto turbulentním období zůstává pevná a vede rodinu k nové stabilitě.

Kurz nabízí účastníkům náhled do tohoto období a zaměřuje se na získání představy o způsobu a možnostech přímé práce s rodiči.

Pro koho je kurz určen

Pro pracovníky z oborů sociální prevence a sociální poradenství.

Lektoři: Mgr. Patrik Dráb

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo konání: Resslova 12, Plzeň 301 00, zasedací místnost v přízemí

Akreditace: A2021/0639-SP

Doporučený počet účastníků: 15

Cena: 1.600 Kč

Kontakt: vzdelavani@diakoniezapad.cz

Sociálně-terapeutický výcvik

Termíny

 • 10. 5.–11. 5.
 • 7. 6.–8. 6.
 • 18.–19. 10. (přihlašujte se nejpozději do 25. 4. 2023)

O kurzu

Ať už pracujeme v jakémkoliv druhu sociální služby, jedno máme společné. Jednání s lidmi tvoří nedílnou součást naší práce. To, jak dokážeme s lidmi komunikovat, je základem úspěchu při poskytování našich služeb a na úspěšnosti se podílí výrazněji, než specifické odborné znalosti v dané problematice. Porozumění potřebám klientů, společné plánování, řízení procesní části konzultace, vyjednávání při rozdílných zájmech, transformace negativních emocí v pozitivní, umění předat klíčové informace, motivace ke změně, sdílení negativní zpětné vazby, či přepracovávání zážitku z relapsů a neúspěchů – to všechno jsou klíčové dovednosti při sociálně-terapeutické činnosti.

Pro koho je kurz určen

Pro pracovníky z oborů sociální prevence a sociální poradenství.

Lektoři: Mgr. Patrik Dráb

Rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin

Místo konání: Resslova 12, Plzeň 301 00, zasedací místnost v přízemí

Akreditace: A2021/0640-SP

Cena: 9.600 Kč

Kontakt: vzdelavani@diakoniezapad.cz

Čeština pro Ukrajince/Чеська для українців

Archa pro rodiny s dětmi nabízí kurz češtiny pro různé věkové kategorie ukrajinsky mluvících klientů.

Kurzy

 • Děti od 5 do 12 let – 1x týdně, vždy pátek od 13:30 do 14:45
 • Děti a mládež od 12 let – 1x týdně, vždy pátek od 15:00 do 16:45
 • Dospělí – 2x týdně, vždy středa a pátek od 17:00 do 19:00

Lektor: Anna Zelenková

Rozsah kurzu: dle věkové kategorie

Místo konání: Resslova 12, Plzeň 301 00, zasedací místnost v přízemí

Cena: ZDARMA

Přihlašování: E-mail: archa@diakoniezapad.cz, +420 773 614 645 nebo přihláška

 

КУРС ЧЕСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

Archa для сімей з дітьми пропонує курс чеської мови для україномовних клієнтів різного віку.

Курси

 • Діти від 5 до 12 років – 1 раз на тиждень, щоп’ятниці з 13:30 до 14:45.
 • Діти та молодь від 12 років - 1 раз на тиждень, щоп'ятниці з 15:00 до 16:45.
 • Дорослі – 2 рази на тиждень щосереди та щоп’ятниці з 17:00 до 19:00.

застосування

Реєстрація можлива через форму або електронну адресу archa@diakoniezapad.cz або телефон +420 773 614 645.

Курс безкоштовний!

Zadejte e-mail, na který Vám můžeme zaslat podrobnosti týkající se kurzu a informace o platbě.
Vyberte, o jaký kurz máte zájem:
V případě, že Vám kurz hradí zaměstnavatel, uveďte standardní fakturační údaje (IČ/DIČ, adresu,...)
Aneb co se jinam nevešlo...
Chci se pravidelně dozvídat o tom, jak Diakonie Západ pomáhá svým klientům.
Účastí na kurzu souhlasím s pořízením fotografických a jiných záznamů za účelem mediální prezentace Diakonie Západ: 
V případě, že zaškrtnete NE, sdělte tuto skutečnost lektorovi při vstupu do zasedací místnosti.