Podrobné kontakty

Fakturační a další údaje
Fakturační údaje

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy používá kromě svého oficiálního názvu v plném znění rovněž zkrácený "obchodní" název Diakonie Západ.

  • IČO: 45331154 (středisko není plátcem DPH)
  • Sídlo střediska a fakturační adresa: Prokopova 25, 301 00 Plzeň
  • Kontaktní a korespondenční adresa: Americká 29, 301 00 Plzeň
  • Email pro zasílání faktur: faktury@diakoniezapad.cz
  • Datová schránka: kfydua8
  • E-mail: zapad@diakoniezapad.cz
  • Telefon: +420 775 720 491
  • Web: www.diakoniezapad.cz
  • Číslo transparentního účtu: 9099090309/0800

Ředitel střediska

Správní rada

Mgr. Lucie Petříčková

ředitel střediska

Markéta Pinterová, DiS.

zástupce ředitele střediska

Ing. Václava Krausová

vedoucí ekonomického oddělení

Mgr. Lenka Houšková

vedoucí personálního oddělení

Mgr. Václava Egermaierová

vedoucí oddělení projektového managementu

Ondřej Pellar

farář střediska a stálý host SR

Dozorčí rada

Předseda

Mgr. Jan Satke

Telefon: +420 776 116 899

E-mail: jan.satke@evangnet.cz

Členové DRS

Mgr. Karel Šimr

Mgr. Lukáš Král

Martin Helebrant, MBA

Ondřej Pellar

Mgr. Juliana Hamariová

Ing. Pavel Šalom

Ing. Josef Beneš

JUDr. Jaroslav Tomášek

Mgr. Marcela Petřičková 

Mgr. Daniel Freitinger