Naše
služby

0
0
0
1
49.39422862202
13.295410929798
Poradna pro pečující Podpora neformálních pečujících
Pátek: 9:00-17:00
Více o službě
49.228566978554
13.523426348786
Podpora pěstounských rodin Adite pro náhradní rodiny Sušice
Pátek: 8:00-18:00
Více o službě
49.742387840326
13.377281912684
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Archa pro rodiny s dětmi Plzeň
Pátek: 8:00-18:00
Více o službě
49.74223744398
13.3794022876
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub pro děti a mládež
Pátek: 9:00-17:00
Více o službě
49.743612545802
13.376734292834
Denní stacionář Stacionář pro osoby s postižením
Pátek: 7:00-15:30
Více o službě
49.561464219472
13.197976691134
Denní stacionář Stacionář Plamínek pro osoby s postižením
Pátek: 7:00-14:00
Více o službě
49.655852803398
13.29058989773
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet pro děti a mládež
Pátek: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.437351525724
12.924386618592
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Uličník pro děti a mládež
Pátek: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.437351525724
12.924386618592
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Fontána pro děti a mládež Domažlice
Pátek: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.655852803398
13.29058989773
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Echo pro děti a mládež Dobřany
Pátek: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.772507555736
13.370582290979
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Atom pro děti a mládež Plzeň
Pátek: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.740847090594
13.593171440339
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Akcent pro děti a mládež Rokycany
Pátek: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.743612545802
13.376734292834
Dobrovolnická centra a programy Dobrovolnictví pro ochotné pomocníky
Pátek: 9:00-17:00
Více o službě
49.724487509715
13.236742743022
Pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči Tlučná
Pátek: 7:00-15:00
Více o službě
49.714334836508
13.210496216488
Pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči Nýřany
Pátek: 7:00-15:00
Více o službě
49.561464219472
13.197976691134
Pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči Merklín
Pátek: 7:00-15:00
Více o službě
49.6579569444
13.3001236111
Pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči Dobřany Loudů
Pátek: 7:00-19:00
Více o službě
49.652792075763
13.301008905976
Pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči Dobřany Sokolovská
Pátek: 7:00-19:00
Více o službě
49.778156170938
13.366516715071
Denní stacionář Stacionář Človíček pro osoby s postižením – program pro mládež a dospělé
Pátek: 6:30-14:00
Více o službě
49.778156170938
13.366516715071
Denní stacionář Stacionář Človíček pro osoby s postižením – program pro děti a mládež
Pátek: 7:30-16:00
Více o službě
49.39422862202
13.295410929798
Denní stacionář Stacionář Kvítek pro osoby s postižením
Pátek: 7:00-14:00
Více o službě
49.576405083805
13.235130770242
Denní stacionář Stacionář Korálek pro osoby s postižením
Pátek: 7:00-15:30
Více o službě
49.557352079801
13.167195862914
Odlehčovací služba Pírko pro osoby s postižením Merklín
Pátek: All day open
Více o službě
49.574604902124
13.329476493208
Chráněné bydlení Můj 1+0 pro osoby s postižením Husova
Pátek: 8:00-19:00
Více o službě
49.578009503474
13.328404404269
Chráněné bydlení Můj 1+0 pro osoby s postižením Třída 1. Máje
Pátek: 8:00-19:00
Více o službě
49.394043092569
13.294026413166
Sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením Klatovy
Pátek: 8:00-16:30
Více o službě
49.778156170938
13.366516715071
Sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením Plzeň Kralovická
Pátek: 8:00-16:30
Více o službě
49.742387840326
13.377281912684
Sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením Plzeň Resslova
Pátek: 8:00-16:30
Více o službě
49.742891552016
13.379178019895
Sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením Plzeň Prokopova
Pátek: 8:00-16:30
Více o službě
49.557352079801
13.167195862914
Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov Radost pro osoby s postižením
Pátek: All day open
Více o službě
49.742387840326
13.377281912684
Odborné sociální poradenství Terén pro ohrožené osoby Plzeň
Pátek: 8:00-17:00
Více o službě
49.742387840326
13.377281912684
Odborné sociální poradenství Poradna pro občany v nesnázích Plzeň
Pátek: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.740983594708
13.595512246314
Odborné sociální poradenství Poradna pro občany v nesnázích Rokycany
Pátek: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.394043092569
13.294026413166
Odborné sociální poradenství Poradna pro občany v nesnázích Klatovy
Pátek: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.742387840326
13.377281912684
Krizová pomoc Plus pro lidi v krizové situaci - terén
Pátek: 8:00-16:00
Více o službě
49.742387840326
13.377281912684
Krizová pomoc Plus pro lidi v krizové situaci - ambulance
Pátek: 8:00-14:00
Více o službě
49.742387840326
13.377281912684
Kurzy pro veřejnost Prevence pro školy a veřejnost Plzeň
Pátek: 8:00-16:00
Více o službě
49.740983594708
13.595512246314
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Archa pro rodiny s dětmi Rokycany
Pátek: 8:00-18:00
Více o službě
49.394043092569
13.294026413166
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Archa pro rodiny s dětmi Klatovy
Pátek: 8:00-18:00
Více o službě
49.442991465339
12.919434601217
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Archa pro rodiny s dětmi Domažlice
Pátek: 8:00-18:00
Více o službě
49.744632102835
13.382521292198
Podpora pěstounských rodin Adite pro náhradní rodiny Plzeň
Pátek: 8:00-18:00
Více o službě
49.740983594708
13.595512246314
Podpora pěstounských rodin Adite pro náhradní rodiny Rokycany
Pátek: 8:00-18:00
Více o službě
49.442991465339
12.919434601217
Podpora pěstounských rodin Adite pro náhradní rodiny Domažlice
Pátek: 8:00-18:00
Více o službě
0

Poradna pro pečující

Podpora pěstounských rodin

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby podporují rodiny s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci. Ta je často způsobená řadou problémů, jako jsou např. špatné bytové podmínky, dluhy či nezaměstnanost.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové kluby podporují děti a mladé lidi, kteří jinde nemají potřebnou oporu a zázemí a svůj volný čas tráví na ulici. Trápí je problémy v rodině, ve škole, v práci nebo v mezilidských vztazích a sami si s nimi nevědí rady.

Denní stacionář

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

Stacionář Človíček pro osoby s postižením – program pro mládež a dospělé
Kralovická 35
Plzeň
323 00
clovicek@diakoniezapad.cz
Stacionář Človíček pro osoby s postižením – program pro děti a mládež
Kralovická 35
Plzeň
323 00
clovicek@diakoniezapad.cz

Dobrovolnická centra a programy

Nabízíme příležitosti, vzdělávání a podporu pro dobrovolníky.

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba probíhá v domácnosti vašeho blízkého, je poskytována pravidelně a pomáhá v těchto oblastech: osobní hygiena, poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy), zajištění chodu domácnosti, udržování kontaktu s druhými lidmi.

Jubilata pro osoby potřebující péči Dobřany Sokolovská
Sokolovská 1004
Dobřany
334 41
jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz

Odlehčovací služba

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní a pobytové. Jejich cílem je umožnit pečujícím nezbytný odpočinek (například po dobu dovolené, nemoci, přetížení atd.).

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

Sociální rehabilitace

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Odborné sociální poradenství

Poradna pro občany v nesnázích Rokycany
Svazu bojovníků za svobodu 68
Rokycany
337 01
poradna.rokycany@diakoniezapad.cz

Krizová pomoc

Kurzy pro veřejnost

Potřebujete pomoci
najít vhodnou službu?

Napište nám.