Dobrovolnictví pro ochotné pomocníky

Image
Dobrovolnictví úvodní foto web
Naším posláním je vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé a krátkodobé dobrovolnické služby do jednotlivých zařízení Diakonie Západ a dceřiné společnosti Možnosti tu jsou o.p.s. Dobrovolník si vybírá zařízení a činnost, do které má chuť přispět svou aktivitou. Program se zabývá vyhledáváním, školením a koordinací dobrovolníků. Současně se snaží šířit myšlenku dobrovolnictví mezi širokou veřejnost.

Kde službu poskytujeme

Dobrovolnictví pro ochotné pomocníky
Americká 29
Plzeň
301 00
dobrovolnik@diakoniezapad.cz
Pondělí: 9:00-17:00
Úterý: 9:00-17:00
Středa: 9:00-17:00
Čtvrtek: 9:00-17:00
Pátek: 9:00-17:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Informace pro uživatele

Jak pomáháme

Posláním dobrovolnického programu je vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé a krátkodobé dobrovolnické služby do jednotlivých zařízení Diakonie Západ a dceřiné společnosti Možnosti tu jsou o.p.s.

Dobrovolník si vybírá zařízení a činnost, do které má chuť přispět svou aktivitou. Program se zabývá vyhledáváním, školením a koordinací dobrovolníků. Současně se snaží šířit myšlenku dobrovolnictví mezi širokou veřejnost. 

Dobrovolníci se stávají nedílnou součástí jednotlivých služeb, jsou pro ně velkým přínosem a pomáhají ke zkvalitnění života klientů, kteří vyhledávají naše služby.

Cílem dobrovolnického programu je zajistit docházení dobrovolníků do zařízení jednotlivých služeb Diakonie Západ.

Přítomnost a zapojení dobrovolníků do chodu těchto zařízení vnímáme jako velmi pozitivní zejména z pohledu našich klientů. Jedním z cílů poskytovaných služeb je pomoci klientům, aby se zamýšleli nad svou budoucností – nad tím, co si přejí, čemu se chtějí věnovat - a na základě toho měli možnost naučit se, nebo zdokonalit ty dovednosti a návyky, které potřebují k tomu, aby mohli svá přání realizovat. Přítomnost dobrovolníků tomuto napomáhá. Naši dobrovolníci se zapojují do volnočasových a vzdělávacích aktivit. Cílem je stimulovat a zároveň sociálně aktivizovat naše klienty. Přítomnost dobrovolníků znamená pro naše klienty možnost setkat se s někým novým, něco se naučit nebo jen příjemně a smysluplně strávit čas.

Dobrovolnictví realizujeme pouze v souladu s těmi to zásadami:

 • Dobrovolníkem se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, trestně bezúhonná a zdravotně způsobilá vykonávat danou dobrovolnickou činnost.
 • Žádné zbytečné požadavky: Na dobrovolníky si neklademe žádné speciální požadavky, co se týče vzdělání nebo předchozích zkušeností. Tomu, kdo nemá zkušenosti s cílovou skupinou v dané službě, přináší Dobrovolnictví v naší organizaci nejen dobrý pocit z činnosti ve prospěch druhých, ale především novou zkušenost v přímé práci s lidmi, v sociální oblasti a zážitek dobrého kolektivu.
 • Osobní rozvoj: Klademe důraz na to, aby dobrovolník nejen dával, ale také aby si něco ze svého působení v Diakonii Západ odnášel, a to kromě dobrého pocitu také nové zkušenosti a třeba i jiný pohled na život.
 • Dobrý pocit: Je pro nás důležité, aby se ve své činnosti dobrovolník cítil dobře, proto má například možnost využít konzultace pro dobrovolníky nebo přejít do jiné služby.
 • Úcta: Dobrovolníků si vážíme, oceňujeme je a motivujeme do další dobrovolnické činnosti.
Řídíme se hodnotami

Základní principy poskytování dobrovolnictví vycházejí z hodnot DČCE:

 • milosrdenství
 • společenství
 • fortelnost
 • naděje
Kde nás najdete

Dobrovolnictví pro ochotné pomocníky je dobrovolnický program, jehož smyslem je v Plzeňském kraji vyhledávat a začleňovat dobrovolníky do jednotlivých služeb Diakonie Západ, a to dle zájmů dobrovolníků a potřeb našich služeb.

Dobrovolnictví pro ochotné pomocníky Plzeň

Působnost: program funguje na území Plzeňského kraje

Adresa: Americká 29, 301 00 Plzeň

Mobil: +420 739 946 604

E-mail: dobrovolnik@diakoniezapad.cz

Koordinátor dobrovolníků: Lucie Smržová

Provozní doba: osobní schůzky je nutno sjednat předem telefonicky nebo emailem

Náš tým

Lucie Smržová

koordinátor dobrovolníků

Mobil: +420 739 946 604

E-mail: dobrovolnik@diakoniezapad.cz

Fotografie dobrovolnictví
Sledujte nás
Podporují nás

 

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM ZA TO, ŽE DÍKY NIM MŮŽEME POMÁHAT A ŘEŠIT ZAJÍMAVÉ PROJEKTY!

mvcr

Hlavním podporovatelem programu Dobrovolnictví pro ochotné pomocníky je Ministerstvo vnitra České republiky.

PK

Program Dobrovolnictví pro ochotné pomocníky je podpořen Plzeňským krajem v rámci projetku "Dobrovolníci v síti".

PP

Program Dobrovolnictví pro ochotné pomocníky je podpořen Městem Plzeň přes odbor sociálních služeb.

Plzeň 3

Městský obvod Plzeň 3 v roce 2021 i 2022 poskytl finanční dotaci na podporu projektu DOBROVOLNÍCI DOUČUJÍ.

JaT

Nadace J+T podpořila v období 3/2022 až 2/2023 komplexní služby Diakonie Západ pro lidi zasažené válkou na Ukrajině.

Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás náš program zaujal, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 25

Aktuální nabídka dobrovolnictví

Stálá nabídka
 • Adite pro náhradní rodiny – doučování
 • Jubilata pro osoby potřebující péči v Nýřanech a Dobřanech – hraní společenských her, čtení, drobné vyrábění, poslech hudby.
 • Domov Radost v Merklíně – pomoc při volnočasových a aktivizačních činnostech pro klienty.

V případě zájmu o dobrovolnictví se na nás obracejte například prostřednictvím emailu dobrovolnik@diakoniezapad.cz.

Trpělivý dobrovolník do Dobřan

Do služby Jubilata pro osoby potřebující péči v Dobřanech hledáme dobrovolníka:

Klientka potřebuje k sobě velmi trpělivého člověka, respektujícího její tempo, který se orientuje v moderních technologiích (obsluha tabletu s android systémem), ale zároveň umí ovládání klientce jednoduše vysvětlit a vést ji.

V případě zájmu kontaktujte Lucii Smržovou na emailu dobrovolnictvi@diakoniezapad.cz nebo na tel. čísle 739 946 604.

Rychlý
kontakt

Naše příběhy