Domov Radost pro osoby s postižením

Image
DR úvodní foto web
Jsme místem, kde společně s klientem vytváříme příjemný a bezpečný domov.
Umožňujeme lidem s poruchou autistického spektra a s mentálním postižením skupinové soužití ve společných domácnostech s nepřetržitou péčí.

Kde službu poskytujeme

Domov Radost pro osoby s postižením
Merklín 194
Merklín u Přeštic
334 52
radost@diakoniezapad.cz
Pondělí: Celodenní provoz
Úterý: Celodenní provoz
Středa: Celodenní provoz
Čtvrtek: Celodenní provoz
Pátek: Celodenní provoz
Sobota: Celodenní provoz
Neděle: Celodenní provoz

Informace pro uživatele

Jak pomáháme

Vize

Jsme místem, kde společně s klientem vytváříme příjemný a bezpečný domov.

Poslání

Umožňujeme lidem s poruchou autistického spektra a s mentálním postižením skupinové soužití ve společných domácnostech s nepřetržitou péčí.

Cíle služby

Zajistit bezpečný prostor domova

 •  Každý klient má jistou míru soukromí.
 •  Každý klient má zajištěn prostor, kde se cítí bezpečně, příjemně a pohodlně.

Poskytovat každodenní, pravidelnou, nezbytnou péči o základní lidské potřeby

 • Každý den má klient zaručeno minimálně: 5x jídlo, 2x denně převlečení do čistého prádla a osobní hygienu dle vlastních potřeb.
 • Každému klientovi se dostává pozornosti při projevech nepohody.

Umožnit a dávat prostor v seberealizaci

 • Každý klient má denně zajištěn prostor pro činnost, která ho zajímá a baví.
 • Každý klient má ve svém individuálním plánu zaznamenáno, jak se může seberealizovat.

Podporovat v osobních vztazích

 • Každý klient může jet domů mezi své blízké, kdykoliv je to možné.
 • Každý klient má možnost účastnit se společenských akcí pořádaných v Domově Radost, v jiných službách Diakonie Západ či na jiných místech.
Komu pomáháme

Naší cílovou skupinou jsou dospělí lidé ve věku od 18 let s poruchou autistického spektra (PAS) nebo mentálním či kombinovaným postižením.

Řídíme se hodnotami

Základní principy poskytování naší sociální služby vycházejí z hodnot DČCE:

 • milosrdenství
 • společenství
 • fortelnost
 • naděje
Kde nás najdete

Služba Domov pro osoby s postižením poskytuje své služby v klidné lokalitě na okraji obce Merklín u Přeštic.

Domov Radost pro osoby s postižením Merklín

Působnost: službu poskytujeme na okraji obce Merklín

Adresa: Merklín 194, 334 52 Merklín u Přeštic

Mobil: +420 773 683 190

E-mail: radost@diakoniezapad.cz 

Provozní doba: celoroční nepřetržitý provoz (včetně všech svátků)

Kapacita zařízení

Okamžitá kapacita zařízení je 30 lůžek. Z toho 20 lůžek je vyhrazeno pro osoby s poruchou autistického spektra. Služba je poskytována formou skupinového soužití ve čtyřech oddělených domácnostech.

Náš tým

Michal Herajt

vedoucí pobytových služeb Domov Radost, Můj 1+0 a Pírko

Mobil: +420 773 683 190

E-mail: michal.herajt@diakoniezapad.cz

 

Mgr. Markéta Nováková

koordinátor provozu Domova Radost

Mobil: +420 605 232 117

E-mail: marketa.novak@diakoniezapad.cz

           

Bc. Lada Forstová, DiS.

koordinátor odborné práce

Mobil: +420 773 683 191

E-mail: lada.forstova@diakoniezapad.cz

 

V našem týmu pracují i další zkušení sociální pracovníci s absolvovanými dlouhodobými výcviky nebo dalším vhodným vzděláním pro práci v domovech pro osoby se zdravotním postižením.

Naše projekty

Revitalizace Domova Radost pro osoby s postižením v Merklíně (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002324)

Cílem projektu bylo vytvořit kvalitní podmínky pro poskytování našich pobytových sociálních služeb prostřednictvím kompletní revitalizace centrální budovy a pořízení vybavení pro uživatele služby a personál. Výstupem projektu je kvalitní zázemí odpovídající standardu pro poskytování 2 pobyt. služeb (Domov Radost a Pírko) je primárně určeno lidem se zdravotním postižením, konkrétně se středně těžkým či těžkým mentálním postižením, s těžkou poruchou autistického spektra ve věku 18–60 let. Cílem projektu je zachovat dostupnost služby i v dalších letech. Projekt také podporuje inkluzi: Posláním Domova Radost je mladým a dospělým lidem s autismem a mentálním postižením, kteří k prožití aktivního a smysluplného života potřebují stálou pomoc, poskytnout ubytování a stravu, podpořit je v co nejvyšší možné míře samostatnosti a umožnit jim život podobný jejich vrstevníkům. Režim domácností vychází z běžného režimu dospělého člověka a zohledňuje soužití nepříbuzenské skupiny lidí. Uživatelé mohou ráno odjíždět do denních služeb střediska, Speciální školy v Merklíně. Pokud potřebují zdravotnickou péči, jezdí s doprovodem k lékařům. Využívají veřejných služeb, jako je kadeřnictví, pedikúra, manikúra apod. Uživatelům pomáháme s vyřizováním osobních záležitostí. Pořádáme výlety, navštěvujeme s nimi kulturní a sport. akce. Jezdíme na letní a zimní dovolené. Podporujeme vztahy uživatelů v navazování kamarádských a sousedských vztahů.

Fotografie ze služby
Sledujte nás

Fotky z každodenního života najdete na našem Facebooku.

Podporují nás

 

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM ZA TO, ŽE DÍKY NIM MŮŽEME POMÁHAT A ŘEŠIT ZAJÍMAVÉ PROJEKTY!
logo IROP

Projekt REVITALIZACE DOMOVA RADOST PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V MERKLÍNĚ

je spolufinancován Evropskou unií. Realizace projektu řeší komplexně revitalizaci centrální budovy Domova Radost v Merklíně u Přeštic, v níž poskytujeme pobytové služby osobám se zdravotním postižením a autismem. Cílem je vytvořit zázemí pro kvalitní poskytování sociálních služeb a podpořit inkluzi osob s postiženým.

mpsv logo

  Služba Domov Radost pro osoby s postižením je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2023.

Služba Domov Radost pro osoby s postižením byla v roce 2022 podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí také v dotačním programu B (s nadregionální působností).

PK nové logo

Služba Domov Radost pro osoby s postižením je podpořena Plzeňským krajem v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2023.

Plzeňský kraj poskytuje účelovou dotaci na zabezpečení zdravotní péče ve službách Diakonie Západ pro klienty s mentálním postižením a autismem.

Plzeňský kraj v roce 2022 poskytl účelovou investiční dotaci na pořízení protipožárních dveří do Domova Radost.

Pomáhající Plzeň

Služba Domov Radost pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

Sociální služby MP

Služba Domov Radost pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb poskytuje také účelovou dotaci na zabezpečení zdravotní péče a dopravu klientů Domova Radost.

    CEZ    

Nadace ČEZ v roce 2021 finančně přispěla na nákup zahradního vybavení do Domova Radost pro osoby s postižením v rámci projektu Zahrada pro Radost.

Nadace ČEZ v roce 2022 finančně podpořila vzdělávání pracovníků v projektu Bezpečně a šetrně s lidmi s autismem.

Merklin

Domov Radost je v roce 2023 finančně podpořen obcí Merklín.

Praha 3

Domov Radost je v roce 2023 finančně podpořen městskou částí Praha 3.

MČP10

Městská část Praha 10 finančně podporuje Domov Radost pro osoby s postižením..

spalene porici

Město Spálené Poříčí v roce 2023 finančně podpořilo službu Domov Radost pro osoby s postižením.

Praha 6 Služba Domov Radost pro osoby s postižením je realizována za finanční podpory městské části
Praha 6.

Dále děkujeme za podporu: Městské části Praha 13, Praha 7, Praha 3, Praha 6. Dále obcím: Mělnické Vtelno, Chvalšiny, Černuc, Opolany, Roupov, městům Starý Plzenec, Nové Strašecí a Horažďovice. Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 03.

Rychlý
kontakt

Naše příběhy