Jubilata pro osoby potřebující péči

Image
Jubilata úvodní foto web
Pečujeme o lidi v jejich domovech.
Pomáháme seniorům, lidem s postižením i dlouhodobě nemocným a podporujeme je přímo v jejich přirozeném prostředí.

Kde službu poskytujeme

Jubilata pro osoby potřebující péči Tlučná
Hlavní 152
Tlučná
330 26
jubilata.tlucna@diakoniezapad.cz
Pondělí: 7:00-15:00
Úterý: 7:00-15:00
Středa: 7:00-15:00
Čtvrtek: 7:00-15:00
Pátek: 7:00-15:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno
Jubilata pro osoby potřebující péči Nýřany
Benešova třída 292
Nýřany
330 23
jubilata.nyrany@diakoniezapad.cz
Pondělí: 7:00-15:00
Úterý: 7:00-15:00
Středa: 7:00-15:00
Čtvrtek: 7:00-15:00
Pátek: 7:00-15:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno
Jubilata pro osoby potřebující péči Merklín
Kostelní 9
Merklín
334 52
jubilata.merklin@diakoniezapad.cz
Pondělí: 7:00-15:00
Úterý: 7:00-15:00
Středa: 7:00-15:00
Čtvrtek: 7:00-15:00
Pátek: 7:00-15:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Informace pro uživatele

Jak pomáháme

Vize

Důstojný a bezpečný život doma pro ty, kteří už jsou starší a na vše sami nestačí.

Poslání

Jsme spolehlivou oporou v domácnostech (nejen) starších lidí, kteří chtějí žít doma a potřebují k tomu pravidelnou dopomoc.

Služba Jubilata pro osoby potřebující péči poskytuje tyto základní činnosti

 • základní sociální poradenství

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • fakultativní činnosti najdete dle aktuální nabídky v rozpisu úhrad

Služba je poskytována za úhradu dle aktuálního rozpisu úhrad.

Naše cíle

Hlavním cílem služby je to, aby i ten, kdo potřebuje péči, žil doma, bezpečně a důstojně.

 • uživatel služby má individuálně, adresně nastavený rozsah a četnost služby

 • uživatel si udržuje nejvyšší možnou míru soběstačnosti díky nastavení míry podpory a péče

 • uživatel si zachovává společenské vazby (s rodinou, přáteli, s komunitou)

 • uživatel má dostatek informací o vlastních právech a jejich využití

 • uživatel má prospěch ze spolupráce s ostatními službami, institucemi, komunitou

Komu pomáháme

Služba je poskytována dospělým osobám (od 18 let) bez horní věkové hranice, kteří potřebují pomoc s péčí o vlastní osobu a domácnost takovým způsobem, aby oslabení schopností z důvodu vysokého věku, zdravotního postižení anebo nepříznivého zdravotního stavu nevedlo k sociálnímu vyloučení.

Těmto seniorům, lidem s dlouhodobým onemocněním anebo zdravotním postižením pomáháme přímo v jejich domácnostech s péčí o sebe sama a svoji domácnost, tedy každému právě s tím, co sám nezvládne. V praxi to probíhá tak, že pečovatelka přichází za uživatelem domů a pomáhá uživateli například s osobní hygienou, s přípravou jídla a pití, s úklidem, nákupem anebo uživatele doprovodí na veřejná místa, kam by se sám bez pomoci nedostal.

Řídíme se hodnotami

Základní principy poskytování pečovatelské služby vycházejí z hodnot DČCE:

 • Milosrdenství
 • Společenství
 • Fortelnost
 • Naděje
Kde nás najdete

Služba Jubilata pro osoby potřebující péči poskytuje své služby na Dobřansku, Merklínsku, Nýřansku a v Tlučné.

 

Jubilata pro osoby potřebující péči Dobřany

Působnost: službu poskytujeme v obcích Dobřany, Dobřánky, Šlovice, Vodní Újezd.

Adresa: Sokolovská 1004, 334 41 Dobřany

Adresa: Loudů 1022, 334 41 Dobřany

Mobil: +420 733 141 900

E-mail: jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz

Koordinátor zařízení: Mgr. Ivana Kvíderová

Provozní doba: pondělí až pátek 7:00–19:00, soboty, neděle a svátky: 7:00–9:00, 11:30–14:00

 

Jubilata pro osoby potřebující péči Merklín

Působnost: službu poskytujeme v obcích Merklín, Biřkov, Bolkov, Buková, Čelákovy, Čermná,Háje, Hlovovčice, Horušany, Chalupy, Kloušov, Lhota, Otěšice, Poděvousy, Ptenín, Roupov, Soběkury, Srbice, Strýčkovice, Těšovice, Újezdec, Zemětice.

Adresa: Kostelní 9, 334 52 Merklín

Mobil: +420 733 614 571

E-mail: jubilata.merklin@diakoniezapad.cz

Koordinátor zařízení: Eva Kabátová, DiS.

Provozní doba: pondělí až pátek 7:00–15:00

 

Jubilata pro osoby potřebující péči Nýřany

Působnost: službu poskytujeme v obcích Nýřany, Doubrava a Kamenný Újezd.

Adresa: Benešova třída 292, 330 23 Nýřany

Mobil: +420 730 162 185

E-mail: jubilata.nyrany@diakoniezapad.cz

Koordinátor zařízení: Bc. Pavla Vajdová, DiS.

Provozní doba: pondělí až pátek 7:00–15:00, po předchozí domluvě 17:00–19:00

 

Jubilata pro osoby potřebující péči Tlučná

Působnost: službu poskytujeme v obci Tlučná.

Adresa: Hlavní 152, 330 26 Tlučná

Mobil: +420 730 162 185

E-mail: jubilata.tlucna@diakoniezapad.cz

Koordinátor zařízení: Bc. Pavla Vajdová, DiS.

Provozní doba:

pondělí až pátek 7:00–15:00, po předchozí domluvě 17:00–19:00

 

Kapacita služby

Roční kapacita služby je 250 klientů.

Okamžitá kapacita terénní formy se odvíjí od dne a času poskytování služby: pondělí až pátek 7:00–15:00 21 klientů, 15:00–19:00 2 klienti (týká se pouze pobočky Dobřany) soboty, neděle, svátky 7:00–9:00, 11:30–14:00, 17:00–19:00 2 klienti (týká se pouze pobočky Dobřany).

Okamžitá kapacita ambulantní formy poskytované ve Středisku osobní hygieny (týká se pouze poboček Dobřany a Merklín): pondělí až pátek 7:00–15:00, vždy po předchozí domluvě, kapacita 2 klienti

Náš tým

Mgr. Michaela Janová

vedoucí terénních služeb pro seniory

Mobil: +420 736 527 156

E-mail: michaela.janova@diakoniezapad.cz

Mgr. Ivana Kvíderová

koordinátor zařízení Jubilata pro osoby potřebující péči Dobřany

Mobil: +420 733 141 900

E-mail: ivana.kviderova@diakoniezapad.cz 

Eva Kabátová, DiS.

koordinátor zařízení Jubilata pro osoby potřebující péči Merklín

Mobil: +420 733 614 571

E-mail: eva.kabatova@diakoniezapad.cz

Bc. Pavla Vajdová, DiS.

koordinátor zařízení Jubilata pro osoby potřebující péči Nýřany a Tlučná

Mobil: +420 730 162 185

E-mail: pavla.vajdova@diakoniezapad.cz

Naše projekty

Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ – Plzeňská metropolitní oblast (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0014950)

Evropský fond pro regionální rozvoj přes Integrovaný regionální operační program a Ministerstvo pro místní rozvoj finančně podporují projekt "Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ – Plzeňská metropolitní oblast ITI" jejímž předmětem je pořízení 2 osobních automobilů pro zajištění terénní formy sociálních služeb pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči a sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením, a jednoho mikrobusu pro převoz klientů s postižením do ambulantní služby denního Stacionáře Človíček pro osoby s postižením, které obmění současný vozový park a zároveň zachovají dostupnost sociálních služeb.

Společenské akce pro seniory

Za pravidelné podpory měst Nýřany, Dobřany a Tlučná, se mohou senioři při třikrát až čtyřikrát ročně setkat při společném hraní společenských her, vzpomínání u kávy, rozvíjet svou paměť u zajímavých kvízů a společně si zazpívat. Kromě těchto aktivit probíhají při různých příležitostech setkání seniorů se zastupiteli měst. 

Fotografie ze služby
Podporují nás

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM ZA TO, ŽE DÍKY NIM MŮŽEME POMÁHAT A ŘEŠIT ZAJÍMAVÉ PROJEKTY!

EU-MMR

 

Služba Jubilata pro osoby potřebující péči je podpořena v rámci projektu Ekologicky šetrné automobily pro Diakonii Západ registrovaným pod číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017439.

Projekt vytvoří v Plzeňském kraji kvalitní materiální podmínky pro poskytování 4 druhů registrovaných sociálních služeb, a to služby Terén pro ohrožené osoby (do 31. 12. 2022 – terénní program, od 1. 1. 2023 – odborné sociální poradenství), Archa pro rodiny s dětmi (sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi), Klub pro děti a mládež (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež) a Jubilata pro osoby potřebující péči (pečovatelské služba). Díky funkčnímu stavu vozového parku zůstanou služby Terén, Archa, Klub i Jubilata i nadále dostupné v terénní formě pro stovky klientů z území Plzeňského kraje. U všech služeb tak bude zajištěna udržitelnost a kapacita stávající sítě sociálních služeb, zvýší se dostupnost a kvalita těchto služeb, které podporují sociální inkluzi a cílí na snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením. Po úspěšné realizaci tohoto projektu budou mít všechny zapojené sociální služby k dispozici kvalitní, spolehlivé, ekonomicky a ekologicky efektivně provozované materiálně-technické zabezpečení pro výkon uvedených sociálních služeb. K dispozici budou mít 6 nových nízkoemisních osobních vozů pro zajišťování přímé podpory svých klientů v terénní formě podpory. Díky tomu bude zajištěna stabilní dostupnost těchto služeb na obsluhovaném území. Klientům všech čtyř služeb se dostane podpory v jejich přirozeném prostředí, bude podporována sociální inkluze, čímž se zvýší kvalita života nejen konkrétních klientů služeb, ale také jejich rodinných příslušníků a širšího sociálního okolí.

EU a MMR

Služba Jubilata pro osoby potřebující péči je podpořena projektem „Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Plamínek a Jubilata“ registrován pod číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011764 je zaměřen na stavební úpravy budovy, které směřují k zajištění BEZBARIÉROVOSTI.

Cílem je vytvořit komfortní a bezbariérové zázemí pro poskytování kvalitních sociálních služeb denního Stacionáře Plamínek pro osoby s postižením a pečovatelské služby Jubilata pro osoby potřebující péči v Kostelní ulici č. 9 v Merklíně u Přeštic. Projektový záměr bude naplněn realizací komplexní revitalizace budovy, která zahrnuje vytvoření bezbariérového přístupu do všech prostor budovy, vybudování přístavby výtahu pro bezbariérový přesun klientů mezi jednotlivými podlažími, dispoziční úpravy interiéru a úprava prostor koupelen a toalet.

Výsledkem bude bezbariérová budova umožňující využívání sociálních služeb i osobám s výraznějším hendikepem v oblasti vlastní mobility a sebeobsluhy, zvýší se soběstačnost klientů a sníží se riziko sociálního vyloučení uživatelů služeb.   

Na projekt Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Stacionář Plamínek po osoby s postižením a Jubilata pro osoby potřebující péči je poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

EU a MMR

Budova denního Stacionáře Plamínek pro osoby s postižením a pečovatelské služby Jubilata pro osoby s postižením v Merklíně u Přeštic prochází 2. etapou revitalizace, která je spolufinancována z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod registračním číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014373 a názvem „Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Plamínek a Jubilata - 2. etapa a zajištění mobility pro klienty s postižením“.

Cílem projektu je vytvořit komfortní a bezbariérové zázemí pro poskytování služeb. Druhá etapa stavebních prací v této etapě zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení celého pláště budovy, sanaci sklepních prostor a dokončení rekonstrukce zbývajícího hygienického zázemí do bezbariérové podoby. V rámci projektu bude také pořízen upravený svozový vůz "mikrobus" pro přepravu klientů denních stacionářů Plamínek a Korálek, kteří jsou limitováni v samostatném pohybu. Spolehlivý mikrobus zajistí komfortní a bezpečnou dopravu uživatelů do denních stacionářů, zároveň bude sloužit pro realizaci návazných aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pro případný převoz klientů do zdravotnických zařízení či institucí. Provozem mikrobusu bude podpořena sociální inkluze klientů.

EU a MMR

Evropský fond pro regionální rozvoj přes Integrovaný regionální operační program a Ministerstvo pro místní rozvoj finančně podporují projekt "Profesionální sociální služby dostupné v metropolitní oblasti Plzeň" (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0012223) jejímž předmětem je pořízení 2 osobních automobilů pro terénní formu sociálních služeb - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - ARCHA pro rodiny s dětmi a pečovatelské služby JUBILATA pro osoby potřebující péči, které obmění současný vozový park a zároveň zachovají dostupnost sociálních služeb.

EU a MMR

Evropský fond pro regionální rozvoj přes Integrovaný regionální operační program a Ministerstvo pro místní rozvoj finančně podporují projekt "Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ - Plzeňská metropolitní oblast ITI" (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0014950) jejímž předmětem je pořízení 2 osobních automobilů pro zajištění terénní formy sociálních služeb pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči a sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením, a jednoho mikrobusu pro převoz klientů s postižením do ambulantní služby denního Stacionáře Človíček pro osoby s postižením, které obmění současný vozový park a zároveň zachovají dostupnost sociálních služeb.

MPSV

Služba Jubilata pro osoby potřebující péči je podpořena v rámci projektu dotačních titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2023.

 

PK nové logo

Tato služba je poskytována za finanční podpory Plzeňského kraje.

Služba Jubilata pro osoby potřebující péči je podpořena v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023.“

Plzeňský kraj v roce 2022 poskytl účelovou dotaci na dofinancování pořízení 2 automobilů pro zajištění terénní formy sociálních služeb pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči a sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením. 

Dobřany

Služba Jubilata pro osoby potřebující péči je výrazně podpořena městem Dobřany.

Nyrany

Služba Jubilata pro osoby potřebující péči je podpořena městem Nýřany.

Tlucna

Pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči je i v roce 2023 finančně podpořena obcí Tlučná.

VDV

Výbor Dobré vůle Nadace Olgy Havlové podpořil v roce 2022 Pečovatelskou službu Jubilata v realizaci projektu „Učíme se pracovat se stresem v pečovatelské službě Jubilata.

Merklin

Pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči je finančně podpořena obcí Merklín u Přeštic. 

Ticha linka

Organizace Tichý svět zavedla do Dobřanské pobočky Jubilaty tzv. Tichou linku, díky které je možné zajistit online bezplatné tlumočení nebo přepisování řeči na text. Díky Tiché lince pomáháme snižovat komunikační bariéry u našich seniorů.

Loma Systems Společnost Loma Systems dlouhodobě podporuje službu Jubilata pro osoby potřebující péči.

Dále děkujeme za podporu těmto obcím: Bolkov, Ptenín, Čermná, Soběkury, Roupov.
Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 05

Rychlý
kontakt

Naše příběhy