Klub pro děti a mládež

Image
Klub úvodní foto web
Vytváříme bezpečný prostor pro aktivity dětí a mládeže.
Naši pracovníci doprovázejí děti a mládež při řešení každodenních i mimořádných situací a podporují je v seberealizaci, čímž zvyšují jejich šance uspět v současném světě.

Kde službu poskytujeme

Klub pro děti a mládež
Prokopova 25
Plzeň
301 00
kluby@diakoniezapad.cz
Pondělí: 9:00-17:00
Úterý: 9:00-17:00
Středa: 9:00-17:00
Čtvrtek: 9:00-17:00
Pátek: 9:00-17:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno
Otevírací doba uvedena u jednotlivých zařízení

Informace pro uživatele

Jak pomáháme

Vize

Mladí lidé, kteří vykročí tou správnou nohou.

Poslání

Pomáháme dětem a mladým lidem při hledání vlastní cesty.

Služba Klub pro děti a mládež doprovází a podporuje děti a mládež ve spádové lokalitě a jejím okolí při řešení obtížných i každodenních situací a zvyšuje jejich šance uspět v dalším životě.

Poskytujeme tyto služby:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Co je to vlastně Klub?

Nízkoprahový klub neboli „nízkopraháč“ (odborně nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, někdy také NZDM) je sociální služba určená dětem a dospívajícím. Nízkoprahové kluby pro děti a mládež jsou pro dospívající zázemím s možností scházet se s vrstevníky, místem pro vlastní aktivity (např. zkoušku kapely, zorganizování turnaje ve stolním fotbale nebo místem kde se můžou schovat před světem). Výraz nízkoprahový znamená „dostupný, neodrazující od vstupu". Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem pomoc a podporu v obtížných i každodenních situacích a také usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi potenciálních rizik. 

Cíle

 • vyhledávat, navazovat a udržovat kontakt s cílovou skupinou,
 • nabízet respektující vztah a bezpečný prostor,
 • poskytovat informace, odbornou pomoc a podporu v obtížných i každodenních životních situacích,
 • předcházet vzniku rizikového chování, případně minimalizovat jeho dopady prostřednictvím preventivních činností,
 • zprostředkovat vzájemný kontakt se společenským prostředím,
 • podporovat a motivovat ve vzdělávání a pracovním uplatnění,
 • poskytovat zázemí a motivaci ke smysluplnému trávení volného času a realizaci vlastních aktivit,
 • rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí, podporovat rozvoj sociálních dovedností a přijetí odpovědnosti za své chování. 
Řídíme se hodnotami

Nízkoprahovost
Kluby pro děti a mládež realizují služby tak, aby byla umožněna jejich maximální dostupnost, odstraňují časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily cílové skupině ve vstupu do prostoru zařízení či ve využití poskytovaných služeb. Součástí zásady nízkoprahovosti je i možnost uživatele využívat služeb anonymně, tedy bez uvedení jména a jiných osobních údajů.

Dobrovolnost a nezávislost
Cílová skupina využívá služby Klub pro děti a mládež dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nikdo nemůže být nucen nedobrovolně využívat služby Klub pro děti a mládež. Pracovníci Klubů pro děti a mládež respektují vlastní rozhodnutí uživatele ohledně řešení jeho situace. Služba je poskytována takovým způsobem, aby uživatel nebyl na službě závislý. Je motivován k aktivnímu řešení své situace.

Rovnost
Kluby pro děti a mládež poskytují služby cílové skupině bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Respektování jedinečnosti člověka
Uznáváme jedinečnou hodnotu, důležitost, důstojnost každého člověka a naše pomoc vychází z individuálně určených potřeb osob, kterým je služba poskytována. Věříme v pozitivní možnost změny u každého jedince bez ohledu na jeho dosavadní život a v nutnost přistupovat ke každému uživateli s respektem a pochopením.

Základní principy poskytování naší sociální služby vycházejí z hodnot DČCE:

 • milosrdenství
 • společenství
 • fortelnost
 • naděje
Kde nás najdete

Kluby naleznete v těchto městech: Dobřany, Domažlice, Plzeň, Rokycany.

Mobilní Klub Uličník potkáte v těchto obcích: Bělá nad Radbuzou, Hostouň a Poběžovice. Nově pak můžete využít druhý mobilní Klub Magnet v Chotěšově a Holýšově.

 

Klub Akcent pro děti a mládež Rokycany

Kapacita: 25 osob

Adresa: Jiráskova 481/II, 337 01 Rokycany (vstup do klubu od vlakového nádraží)

Mobil: +420 739 244 869

E-mail: klub.akcent@diakoniezapad.cz

Sociální sítě: Facebook, Instagram

Koordinátorka zařízení: Veronika Cardová, DiS

Provozní doba: Pondělí: 13:30 – 18:00, Úterý: 13:30 – 18:00, Středa: 12:30 – 17:00, Čtvrtek: 12:30 – 17:00, Pátek: zavřeno.

 

Klub Atom pro děti a mládež Plzeň

Kapacita: 30 osob

Adresa: Sokolovská 1327/74 , 323 00 Plzeň 1 - Lochotín (areál OC Atom - vchod vedle cykloprodejny)

Mobil: +420 734 640 496

E-mail: klub.atom@diakoniezapad.cz

Sociální sítě: Facebook, Instagram

Koordinátor zařízení: Tadeáš Hrdlička, DiS.

Provozní doba: Pondělí: 14:00 - 19:00, Úterý: 14:00 - 19:00, Středa: 14:00 - 18:00, Čtvrtek: 14:00 - 18:00, Pátek: zavřeno.

 

Klub Echo pro děti a mládež Dobřany

Kapacita: 25 osob

Adresa: Náměstí T. G. M. 282, 334 41 Dobřany

Mobil: +420 734 640 492

E-mail: klub.echo@diakoniezapad.cz

Sociální sítě: Facebook, Instagram

Zastupující koordinátorka zařízení: Lucie Jandová, DiS.

Provozní doba: Pondělí: 12:30 - 17:00, Úterý: 12:30 - 17:00, Středa: 12:30 - 17:00, Čtvrtek: zavřeno, Pátek: zavřeno.

 

Klub Fontána pro děti a mládež Domažlice

Kapacita: 25 osob

Adresa: Zahradní 542, 344 01 Domažlice

Mobil: +420 734 686 667

E-mail: klub.fontana@diakoniezapad.cz

Sociální sítě: Facebook, Instagram

Koordinátor zařízení: Kateřina Šlehoferová 

Provozní doba: Pondělí: 12:30 - 17:00, Úterý: 12:30 - 17:00, Středa: 12:30 - 17:00, Čtvrtek: 12:30 - 17:00, Pátek: zavřeno.

 

Klub Uličník pro děti a mládež

Působnost: Bělá nad Radbuzou, Hostouň, Poběžovice a okolí

Kapacita: 8 osob v pojízdné klubovně

Kontaktní adresa: Zahradní 542, 344 01 Domažlice

Mobil: +420 734 686 667

E-mail: klub.ulicnik@diakoniezapad.cz

Sociální sítě: Facebook, Instagram

Koordinátor zařízení: Kateřina Šlehoferová 

Provozní doba: Pondělí: 12:00 - 17:00, Úterý: 12:00 - 17:00, Středa: 12:00 - 17:00, Čtvrtek: 12:00 - 17:00, Pátek: zavřeno.

 

Klub Magnet pro děti a mládež

Působnost: Chotěšov, Holýšov a okolí

Kapacita: individuální kapacita 2 osoby, skupinová kapacita 20 osob

Kontaktní adresa: Náměstí T. G. M. 282, 334 41 Dobřany

Mobil: +420 734 640 492

E-mail: klub.magnet@diakoniezapad.cz

Sociální sítě: Facebook, Instagram

Zastupující koordinátorka zařízení: Lucie Jandová, DiS.

Provozní doba: Pondělí: zavřeno, Úterý: zavřeno, Středa: 12:00 - 17:00 (Holýšov), Čtvrtek: 12:00 - 17:00 (Chotěšov), Pátek: zavřeno

Náš tým

Mgr. Renáta Faměrová

vedoucí služeb pro děti a mládež

Mobil: +420 731 517 377

E-mail: renata.famerova@diakoniezapad.cz

              

Veronika Cardová, DiS.

koordinátorka Klubu Akcent pro děti a mládež

Mobil: +420 739 244 869

E-mail: veronika.cardova@diakoniezapad.cz

              

Tadeáš Hrdlička, DiS.

koordinátor Klubu Atom pro děti a mládež

Mobil: +420 734 640 496

E-mail: tadeas.hrdlicka@diakoniezapad.cz              

 

Lucie Jandová, DiS.

koordinátorka Klubu Echo a Magnet pro děti a mládež

Mobil: +420 734 640 492

E-mail: lucie.jandova@diakoniezapad.cz

              

Kateřina Šlehoferová, DiS.

pověřená koordinátorka Klubu Fontána pro děti a mládež a Klubu Uličník pro děti a mládež

Mobil: +420 734 686 667

E-mail: katerina.slehoferova@diakoniezapad.cz

 

V našem týmu pracují i další zkušení sociální pracovníci s absolvovanými dlouhodobými výcviky nebo dalším vhodným vzděláním pro práci v nízkoprahových zařízeních.

Naše projekty

Diakonie Západ pro Ukrajinu

Podpora tohoto projektu byla poskytnuta grantem UMCOR. Jedná se o komplexní podporu ukrajinských uprchlíků v rámci našich tří služeb – Terén, Archa, Kluby.

Pracovníci Klubů pro děti a mládež realizují workshopy s cílem podpořit vzájemné porozumění po jazykové i sociokulturní stránce, podporují děti prostřednictvím relaxačních a aktivizačních činností tak, aby dopřáli dětem odreagování, zábavu, podpořili všestranný osobnostní rozvoj, ale realizují i výtvarné, hudební, sportovní aktivity a výlety.

Ukrajinské děti podporujeme také v rámci běžného provozu Klubů, a to ve 4 ambulantních Klubech Plzeňského kraje a  prostřednictvím cílené terénní aktivity v návaznosti na ambulantní Kluby, ale i v rámci mobilních Klubů (jižní Plzeňsko a Domažlicko).

To vše individuální i skupinovou formou s maximální otevřeností všem příchozím bez ohledu na národnostní či etnický původ,  s nulovou tolerancí ke konfliktům mezi návštěvníky zařízení a naopak s maximální podporou při řešení různorodých situací, které děti a teenagery potkávají.

Nedílnou součástí poskytované podpory je koordinace aktivit podporujících integraci uprchlíků v rámci multidisciplinární spolupráce, oslovování zástupců místních organizací a rovněž realizace preventivních programů přímo v Klubech, ale i v místních školách.

Projekt DOUČOVÁNÍ 2022 v DIAKONII ZÁPAD

Doučování žáků se sociálním znevýhodněním, vedoucí k vyrovnání dopadů pandemie koronaviru na jejich vzdělávací výsledky, probíhá v roce 2022 napříč preventivními službami Diakonie Západ v Plzeňském kraji. Dlouhodobou a systematickou podporu v rámci tohoto projektu poskytneme minimálně 30 dětem a mladým lidem navštěvujícím ZŠ nebo SŠ. Mimoškolní doučování, které nabralo na významu zejména s nástupem koronavirové pandemie, probíhá individuální i skupinovou formou v prostorách našich zařízení, v případně nutnosti i online formou.

Nad rámec samotného doučování cílíme na zvýšení kompetencí pro budoucí samostatnější školní přípravu u dětí, zároveň mapujeme i další okolnosti života dítěte, jeho rodiny a nabízíme další pomoc a podporu při řešení případných nepříznivých životních situací. Aktivně vstupujeme do kontaktu s rodinou a školou ve snaze o koordinovanou podporu. Doučujícími jsou jak naši stávající pracovníci s dlouholetou zkušeností v práci s dětmi a mládeží (sociální pracovník, speciální pedagog, apod.), tak kolegyně na rodičovské dovolené, případně studenti středních a vysokých škol.

Celý projekt je „Financován Evropskou unií – Next Generation EU“. Děkujeme!

Fotografie ze služby
Užitečné odkazy

Dokument o projektu Natři to sousedovi a Klubu Atom

Reportáž o projektu Slušnej Bazar na TV ZAK

Tanečnice z Klubu Atom na Veletrhu volného času

Rozhovor s vedoucí Klubu Atom na ČRo Plzeň

www.casodcasu.cz – web vznikl v rámci projektu ČAS od ČASU, který podpořila Nadace Open Society Fund prostřednictvím programu Active Citizens Fund, můžete zde najít jak zajímavá videa, tak podcasty na aktuální témata související s nepochopením k osobám ohroženým sociálním vyloučením, nízkoprahové sociální práci a streetworku

Konference Terénní a nízkoprahové programy 2020/2021 | Česká asociace streetwork, z.s. – jako členové České asociace streetwork bychom Vám rádi poskytli videa, která vznikla v rámci konference Terénní a nízkoprahové programy 2020/2021

Sledujte nás
Podporují nás

 

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM ZA TO, ŽE DÍKY NIM MŮŽEME POMÁHAT A ŘEŠIT ZAJÍMAVÉ PROJEKTY!

EU a MMR

Cílem projektu je zajistit dostupnost sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Uličník a zkvalitnit poskytování této služby v sociálně vyloučených lokalitách Poběžovicka a okolí v ORP Domažlice.

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je pořízení užitkového automobilu s obytnou nástavbou,

pro terénní sociální službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 6 - 20 let Klub Uličník. Vůz vytvoří zázemí pro kvalitní poskytování služby, prostor pro individuální i skupinové aktivity cílové skupiny. Terénní služba umožní efektivně oslovovat a pracovat s cílovou skupinou v jejím přirozeném prostředí, a to i v malých obcích Poběžovicka.

Výstup projektu: Vybavení pro sociální službu Klub Uličník: speciálně upravený užitkový vůz s obytnou nástavbou, který vytvoří zázemí pro poskytování terénní sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Uličník pro děti a mládež.

Očekávaným výsledkem projektu je podpora inkluze dětí a mladých lidí, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách Poběžovicka.

Smyslem služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Uličník je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Projekt AUTO PRO ULIČNÍKA je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
 
 
MPSV

Služba Klub pro děti a mládež je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2023. 

 

PK

Tato služba je poskytována za finanční podpory Plzeňského kraje.

Služba Klub pro děti a mládež je podpořena Plzeňským krajem v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023.“

msmt

I v roce 2023 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podpořilo Klub Akcent pro děti a mládež v realizaci projektu Akcent na školu III., který podporuje informovanost žáků, učitelů a institucí o odborných službách v oblasti domácí přípravy dětí a mládeže, zejména žáků se specifickými potřebami, a který navazuje na projekt Akcent na školu II. realizovaný a podpořený MŠMT v roce 2022.
V roce 2021 MŠMT finančně podpořilo Klub Akcent pro děti a mládež v realizaci projektu Akcent na školu!, který minimalizoval negativní dopady pandemie Covid – 19 na děti. 

eu msmt npo

Projekt Doučování 2022 byl „Financován Evropskou unií – Next Generation EU“.

MP

Služba Klub pro děti a mládež je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy a Odboru bezpečnosti prevence kriminality.

Klub Atom pro děti a mládež byl v roce 2022 podpořen z rozpočtu statutárního města Plzeň v projektu "Cesta ze sídláku".

SSMP

Služba Klub pro děti a mládež je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

Bezpečná Plzeň

Služba Klub pro děti a mládež je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti a prevence kriminality.

MOP1

Klub Atom pro děti a mládež je v roce 2023 podpořen Městským obvodem Plzeň 1.

Nadace JT

Nadace J+T podpořila v období 3/2022 a 2/2023 komplexní služby Diakonie Západ pro lidi zasažené válkou na Ukrajině.

Hostouň Klub Uličník pro děti a mládež je finančně podporován městem Hostouň.
Domažlice

Klub Fontána pro děti a mládež finančně podporuje Město Domažlice.

Rokycany

Klub Akcent pro děti a mládež finančně podporuje město Rokycany.

Město Rokycany v roce 2023 finančně podpořilo Klub Akcent v realizaci projektu Léto s Akcentem.

Dobřany

Klub Echo pro děti a mládež je podporován z prostředků města Dobřany. Tato podpora je určena k zajištění služeb sociální prevence v lokalitě Dobřanska.

V roce 2022 město Dobřany finančně podpořilo projekt Klubu Echo – Rok v barvách v rámci Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany. 

Poběžovice

Klub Uličník pro děti a mládež je finančně podporován městem Poběžovice.

Holýšov

Klub Magnet pro děti a mládež je v roce 2023 finančně podporován městem Holýšov. 

VDV

Výbor Dobré vůle Nadace Olgy Havlové podpořil v roce 2022 Klub Magnet v realizaci projektu „Dostupnost služeb pro děti a mládež - jižní Plzeňsko“.

Projekt "Diakonie Západ pro Ukrajinu" byl v roce 2022 podpořen z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Projekt "Klidová zóna" byl v roce 2023 podpořen z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Nadace ČEZ Nadace ČEZ v roce 2023 finančně podpořila projekt Odborně na síti pro ohrožené děti.
umcor

Grant UMCOR podporuje aktivity Klubů pro děti a mládež směřující k pomoci ukrajinským uprchlíkům v letech 2022–2023.

DKH

Grant DKH podporuje aktivity Klubů pro děti a mládež směřující k pomoci ukrajinským uprchlíkům v letech 2023–2024.

Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 06-11.

Rychlý
kontakt

Naše příběhy