Poradna pro občany v nesnázích Západní Čechy

Image
Poradna úvodní foto web
Pomáháme lidem hledat vhodná řešení.
Naši poradci bezplatně pomáhají lidem zorientovat se a hájit svá práva ve složitých situacích.

Kde službu poskytujeme

Poradna pro občany v nesnázích Plzeň
Resslova 12
Plzeň
301 00
poradna.plzen@diakoniezapad.cz
Pondělí: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Úterý: Zavřeno
Středa: Zavřeno
Čtvrtek: 12:00-17:00
Pátek: Zavřeno
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno
Poradna pro občany v nesnázích Rokycany
Svazu bojovníků za svobodu 68
Rokycany
337 01
poradna.rokycany@diakoniezapad.cz
Pondělí: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Úterý: 10:00-12:00, 13:00-16:00
Středa: 8:00-12:00, 13:00-17:00
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: Zavřeno
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno
Poradna pro občany v nesnázích Klatovy
Vídeňská 181
Klatovy
339 01
poradna.klatovy@diakoniezapad.cz
Pondělí: Zavřeno
Úterý: Zavřeno
Středa: 8:30-12:00, 13:00-15:30
Čtvrtek: 8:30-12:00, 13:00-15:30
Pátek: Zavřeno
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Informace pro uživatele

Jak pomáháme

Vize

Člověk, který si ví rady.

Poslání

Společně s klientem najít řešení jeho situace. 

Cílem služby je člověk, který:

 • má informace potřebné k řešení své situace,
 • je dle svých možností a dovedností schopen řešit svoji situaci,
 • zná pozitivní i negativní důsledky možných postupů řešení.

Služby poskytujeme občanům v nepříznivé sociální situaci převážně z Plzeňského kraje, kteří si nedokáží pomoci vlastními silami a obrátí se na Poradnu.

Poradna je registrovanou sociální službou dle § 37 z. č. 108/2006 Sb. a poskytuje službu odborného sociálního poradenství zejména v těchto oblastech:

 • rodinné a partnerské vztahy (např. rozvody, výživné, úprava práv a povinností k nezl. dětem, náhradní rodinná péče, partnerské vztahy, aj.)
 • bytová problematika (např. nájemní a podnájemní vztahy, sousedské spory, aj.)
 • pracovně právní vztahy a zaměstnanost (např. vznik a zánik pracovního poměru, odstupné, pracovní úrazy a nemoci z povolání, práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání, aj.)
 • finanční a rozpočtová problematika (např. práva a povinnosti dlužníků, ručitelů a věřitelů, osobní a rodinný rozpočet, exekuce, insolvence, aj.)
 • sociální dávky a sociální služby (dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro zdravotně postižené, aj.)
 • majetkoprávní vztahy a náhrada škody (např. společné jmění manželů, podílové spoluvlastnictví, věcná břemena, dědictví, darování, aj.)
 • ochrana spotřebitele (např. reklamace, odstoupení od smlouvy, předváděcí akce, aj.)
 • veřejná správa a správní řízení (matriční právo, trvalý pobyt, ochrana osobních údajů, přestupky, aj.)
 • občanské soudní řízení a alternativy (soudní příslušnost, odvolání, odpor, rozhodčí řízení, mimosoudní řešení sporů, aj.)
 • trestní právo (např. poradenství obětem trestných činů a domácího násilí, zanedbání povinné výživy, trestní řízení, aj.)

Občané se v otevírací době na Poradnu mohou obracet:

 • osobně (Délka jedné konzultace je stanovena na 45 min a poslední uživatel je přijat nejpozději 30 minut před koncem konzultační doby.),
 • telefonicky,
 • dopisem,
 • e-mailem (dotazy zasílané v písemné formě dopis, email aj. vyřizují Poradny do 7 kalendářních dnů od doručení).

Ve výjimečných případech (např. imobilita) je možné poskytnout službu v místě bydliště.

Komu pomáháme
 • služba je obvykle poskytována na základě ústní smlouvy, na vyžádání lze uzavřít smlouvu písemnou,
 • každému klientovi je přiděleno unikátní evidenční číslo, pod kterým je veden písemný záznam o průběhu poskytování služby, na vyžádání může klient do záznamu o své osobě nahlédnout, popř. mu bude vyhotovena kopie záznamu,
 • poradci Poraden jsou navzájem zastupitelní, klient tedy nemá možnost vybírat si poradce,
 • v Poradnách dbáme na ochranu soukromí klientů, není zapotřebí se nám představovat, ani jinak identifikovat, stejně tak jako Vy, také poradci zůstávají vůči Vám anonymní,
 • poradce má právo přerušit poskytování služby s klientem, jenž vykazuje známky užití návykových látek, které zjevně znemožňují poskytnutí služby a dále s klientem, který se projevuje agresivně či diskriminačně,
 • poradci nejsou zbaveni zákonné ohlašovací povinnosti dle trestního zákona.

Poskytnutí služby bude odmítnuto:

 • právnické osobě či jejímu zástupci,
 • při naplnění kapacity služby,
 • pokud zájemce požaduje služby, které Poradna neposkytuje.

Poradna neposkytuje:

 • právní, advokátní a notářské služby a zastupování u soudu,
 • finanční prostředky,
 • bydlení a pracovní místa (pomáháme s jejich vyhledáváním).
Řídíme se hodnotami

Základní principy poskytování naší sociální služby vycházejí z hodnot DČCE:

 • milosrdenství
 • společenství
 • fortelnost
 • naděje
Kde nás najdete

Poradny naleznete v těchto městech: Klatovy, Plzeň, Rokycany.

 

Poradna pro občany v nesnázích Klatovy

Působnost: Klatovy a okolí

Adresa: Vídeňská 181, 339 01 Klatovy

Mobil: +420 734 393 161

E-mail: poradna.klatovy@diakoniezapad.cz

Koordinátor zařízení: Jan Neckář, DiS.

Provozní doba: Středa: 08:30 - 12:00, 13:00 – 15:30, Čtvrtek: 08:30 - 12:00, 13:00 – 15:30

 

Poradna pro občany v nesnázích Rokycany

Působnost: Rokycany a okolí

Adresa: Svazu bojovníků za svobodu 68, 337 01 Rokycany – Střed

Mobil: +420 775 720 492

E-mail: poradna.rokycany@diakoniezapad.cz

Koordinátor zařízení: Kateřina Polcarová, DiS.

Provozní doba: Pondělí: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 objednaní; Úterý: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 neobjednaní; Středa: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 objednaní

 

Poradna pro občany v nesnázích Plzeň

Působnost: Plzeň a okolí

Adresa: Resslova 12, Plzeň  301 00

Mobil: +420 735 795 556

E-mail: poradna.plzen@diakoniezapad.cz

Koordinátor zařízení: Jan Neckář, DiS.

Provozní doba: Pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 objednaní; Čtvrtek: 12:00 – 17:00 neobjednaní

Náš tým

Jan Neckář, DiS.

vedoucí poradenských služeb

Mobil: +420 775 720 493

E-mail: jan.neckar@diakoniezapad.cz

 

Kateřina

pracovnice v Rokycanech

Mobil: +420 775 720 492

E-mail: poradna.rokycany@diakoniezapad.cz

 

Lenka

pracovnice v Rokycanech

Mobil: 775 720 492

E-mail: poradna.rokycany@diakoniezapad.cz

 

Jarmila

pracovnice v Klatovech a v Plzni

Mobil: +420 734 393 161

E-mail: poradna.klatovy@diakoniezapad.cz

 

Týna

pracovnice v Plzni

Mobil: +420 735 795 556

E-mail: poradna.plzen@diakoniezapad.cz

              

Monika

pracovnice v Plzni

E-mail: poradna.plzen@diakoniezapad.cz

 

Tým tvoří zkušení poradci s dlouholetou praxí v oboru poradenství. Stejně tak jako Vy, také poradci zůstávají vůči Vám anonymní. Dbáme tak na zajištění ochrany soukromí poradců. Důvodem jsou naše zkušenosti s různorodými charaktery osob, které naše služby využívají a s tím, jak závažná a citlivá témata řešíme.

 

Každý poradce má přiděleno identifikační číslo, které je Vám sděleno.

Naše projekty

Poradenství na dosah – přímá pomoc lidem z Plzně a okolí

Díky finanční podpoře společnosti Globus – Lepší svět, můžeme v roce 2021 poskytnout naši podporu lidem, kteří řeší dopady pandemie v důsledku dlouhodobé ztráty či snížení příjmů. Pomůžeme také těm, kteří se vyrovnávají se zátěžovými situacemi jako je skloubení profesního života s distanční výukou dětí nebo onemocnění či dokonce smrt mezi nejbližšími ad. Včasná intervence a podpora dokáže předcházet prohloubení problémů v budoucnosti. Nabízíme tak komplexní kontaktní, telefonické i onlinové poradenství, které pomáhá najít efektivní řešení daného klientského příběhu. Díky projektu získají senioři, ale také rodiny s dětmi, samoživitelé i jednotlivci komplexní poradenství a přímou podporu v situacích, kdy si neví rady a neřešení obtížné situace by mohlo v budoucnu znamenat fatální existenční či vztahové problémy.

Fotografie ze služby
Podporují nás

 

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM ZA TO, ŽE DÍKY NIM MŮŽEME POMÁHAT A ŘEŠIT ZAJÍMAVÉ PROJEKTY!

MPSV

Služba Poradna pro občany v nesnázích je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2023.

PK nové logo

Tato služba je poskytována za finanční podpory Plzeňského kraje.

Služba Poradna pro občany v nesnázích je podpořena Plzeňským krajem v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023.“

Město Rokycany

Služba Poradna pro občany v nesnázích je podpořena městem Rokycany

AOP

Služba Poradna pro občany v nesnázích je podpořena Asociací občanských poraden.

plzen3

Městský obvod Plzeň 3 v roce 2023 poskytl finanční dotaci na projekt „Krizová pomoc a bezplatné poradenství včetně oddlužení pro občany Plzně“, který realizuje Poradna pro občany v nesnázích a Plus pro lidi v krizové situaci.

Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 15.

Rychlý
kontakt

Naše příběhy