Stacionář pro osoby s postižením Západní Čechy

Image
Stacionáře úvodní foto web
Udržujeme lidi se zdravotním postižením v denním rytmu.
Naši pracovníci každý den pomáhají lidem se zdravotním postižením s péčí o vlastní osobu, stravou a také zajišťují vzdělávací, aktivizační a terapeutické činnosti.

Kde službu poskytujeme

Stacionář pro osoby s postižením
Americká 29
Plzeň
301 00
stacionare@diakoniezapad.cz
Pondělí: 7:00-15:30
Úterý: 7:00-15:30
Středa: 7:00-15:30
Čtvrtek: 7:00-15:30
Pátek: 7:00-15:30
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno
Otevírací doba uvedena u jednotlivých zařízení

Informace pro uživatele

Stacionář Korálek v Soběkurech

V Korálku zapojujeme lidi s těžkým mentálním postižením a autismem do společnosti při zachování jejich rituálů a přirozeného denního rytmu.

Stacionář Plamínek v Merklíně

V Plamínku vedeme lidi s mentálním postižením k tomu, aby si řídili svůj život a uměli se o sebe postarat.

Stacionář Kvítek v Klatovech

V Kvítku vedeme lidi s mentálním postižením k tomu, aby si řídili svůj život a uměli se o sebe postarat.

Stacionář Človíček v Plzni

V Človíčku, programu pro děti a mládež, nabízíme vnímavý přístup a pestrý program, díky kterému lidé s těžkým kombinovaným postiženém mohou zažívat to, co jejich vrstevníci. 

V Človíčku, programu pro mládež a dospělé, vedeme lidi s mentálním postižením k tomu, aby si řídili svůj život a uměli se o sebe postarat. 

Jak pomáháme

Vize

Vizí denních stacionářů je co nejsamostatnější člověk s postižením, který žije svůj vlastní život.

Poslání

Posláním denních stacionářů je poskytnout bezpečný prostor a soustavnou podporu pro rozvoj osobnosti člověka s postižením.

V Človíčku, programu pro děti a mládež, nabízíme vnímavý přístup a pestrý program, díky kterému lidé s těžkým kombinovaným postižením mohou zažívat to, co jejich vrstevníci.

 

Cíle sociální služby
Hlavním cílem denního stacionáře je to, aby člověk s postižením využíval upevněných znalostí a dovedností, díky kterým se zapojuje do běžného života, a to s maximálním ohledem k jeho schopnostem a možnostem.

Upřesnění (pro Kvítek, Plamínek, Korálek a Človíček pro mládež a dospělé):

 • Člověk s postižením se umí rozhodovat. Tzn., že si dokáže vybrat z nabízených možností a vnímá přiměřené riziko, je seznámen se svými právy a povinnostmi.
 • Člověk s postižením dokáže projevit své potřeby. Tzn., že používá efektivní způsob vyjadřování.
 • Člověk s postižením vyjadřuje svůj vlastní názor a dokáže komunikovat s jedincem i skupinou.
 • Člověk s postižením zvládá základní sebeobsluhu.
 • Člověk s postižením zvládá běžný denní rytmus. Tzn., že se orientuje v čase a náplni dne (aktivity, práce, jídlo, hygiena, odpočinek apod.).
 • Člověk s postižením využívá běžně dostupné veřejné služby, a to s podporou nebo samostatně. Např. nakupuje, cestuje, jedná s úřady, chodí na kulturně společenské akce apod.
 • Člověk s postižením má zkušenost s prací, chápe její smysl a vidí všechno, co lze prací získat.
 • Člověk s postižením dokáže navazovat vztah (kamarádský, přátelský, partnerský), zná obecná pravidla společenského a mezilidského chování.

Upřesnění (pro Človíček pro děti a mládež):

 • Člověk s postižením dokáže projevit své potřeby. Tzn., že používá efektivní způsob vyjadřování.
 • Člověk s postižením zvládá základní sebeobsluhu.
 • Člověk s postižením je v kolektivu, má rozšířené sociální kontakty a množství zážitků.
Komu pomáháme

Stacionář Korálek v Soběkurech: Ambulantní službu poskytujeme osobám ve věku 18–50 let s těžšími stupni poruchy autistického spektra a středně těžkým až těžkým mentálním nebo zdravotním postižením, kteří jsou vzhledem ke svým specifickým projevům a požadavkům na podporu při naplňování svých potřeb ohroženi sociálním vyloučením.

Stacionář Kvítek v Klatovech: Ambulantní službu poskytujeme osobám ve věku 18–64 let se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení nebo kombinovaného zdravotního a mentálního postižení a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Stacionář Plamínek v Merklíně: Ambulantní službu poskytujeme osobám ve věku 18–60 let se sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinovaného zdravotního a mentálního postižení a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Sociální službu nyní nově poskytujeme i osobám na invalidním vozíku či s výrazným pohybovým handicapem. Naše zařízení je bezbariérové.

Stacionář Človíček pro děti a mládež v Plzni: Ambulantní službu poskytujeme osobám ve věkovém rozmezí 4–30 let z Plzně a okolí, a to s těžkým kombinovaným postižením.

Stacionář Človíček pro mládež a dospělé v Plzni: Ambulantní službu poskytujeme osobám ve věku 16–45 let se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení nebo kombinovaného zdravotního a mentálního postižení a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Řídíme se hodnotami

Základní principy poskytování naší sociální služby vycházejí z hodnot DČCE:

 • milosrdenství
 • společenství
 • fortelnost
 • naděje
Kde nás najdete

Stacionář Korálek pro osoby s postižením

Místo poskytování: Soběkury

Adresa: Soběkury 63, 334 01 Přeštice

Mobil na sociálního pracovníka a koordinátora: +420 773 683 189

Telefon a mobil do zařízení: +420 377 912 250, +420 730 117 642

E-mail: koralek@diakoniezapad.cz

Sociální sítě: Stacionář Korálek

Koordinátor zařízení a sociální pracovník: Naďa Harmáčková, DiS.

Provozní doba: pondělí až pátek 7:00 – 15:30 (od pondělí do čtvrtka je v čase 15:00 - 16:00 poskytován doprovod klientům). Služba není poskytována o víkendu a ve státní svátky.

Patrová budova Stacionáře Korálek pro osoby s postižením je bariérová. Lidé na invalidním vozíku mohou využívat jen prostory přízemí budovy.

Okamžitá kapacita je 13 klientů, celková 18.

 

Stacionář Kvítek pro osoby s postižením

Místo poskytování: Klatovy Adresa: Plánická 174, 339 01 Klatovy 1

Mobil na sociálního pracovníka a koordinátora: +420 734 264 220 a mobil do zařízení: +420 730 117 619

E-mail: kvitek@diakoniezapad.cz

Sociální sítě: Stacionář Kvítek

Koordinátor zařízení a sociální pracovník: Iveta Soukupová, DiS.

Provozní doba: pondělí až čtvrtek 7:00 – 15:00, pátek 7:00 – 14:00 (služba není poskytována o víkendu a ve státní svátky)

Okamžitá kapacita je 16 klientů, celková 23.

 

Stacionář Plamínek pro osoby s postižením

Místo poskytování: Merklín u Přeštic

Adresa: Kostelní 9, 334 52 Merklín

Mobil na sociálního pracovníka a koordinátora: +420 773 683 195 a telefon do zařízení: +420 730 117 616        

E-mail: plaminek@diakoniezapad.cz

Sociální sítě: Stacionář Plamínek

Koordinátor zařízení a sociální pracovník: Anna Hladíková, DiS.

Provozní doba: pondělí až čtvrtek 7:00 – 15:30, pátek 7:00 - 14:00 (služba není poskytována o víkendu a ve státní svátky)

Běžná okamžitá kapacita zařízení je 22 klientů.

 

Stacionář Človíček pro osoby s postižením – program pro děti a mládež

Místo poskytování: Plzeň

Adresa: Kralovická 35, 323 00 Plzeň

Mobil na sociálního pracovníka a koordinátora: +420 732 307 845 a mobil do zařízení: +420 734 790 634

E-mail: clovicek@diakoniezapad.cz

Sociální sítě: Človíček - stacionář s tradicí

Koordinátor zařízení a sociální pracovník: Mgr. Eva Čermáková

Provozní doba: pondělí až pátek 7:30 – 16:00 (služba není poskytována o víkendu a ve státní svátky)

Okamžitá kapacita je 10 klientů. Celková kapacita programu je 16 klientů.

 

Stacionář Človíček pro osoby s postižením – program pro mládež a dospělé

Místo poskytování: Plzeň

Adresa: Kralovická 35, 323 00 Plzeň

Mobil na sociálního pracovníka a koordinátora: +420 605 930 193 a mobil do zařízení: +420 730 587 944

E-mail: clovicek@diakoniezapad.cz

Sociální sítě: Stacionář Človíček pro mládež a dospělé

Koordinátor zařízení a sociální pracovník: Bc. Jiří Pavlík

Provozní doba: pondělí až čtvrtek 6:30 – 16:00,

pátek 6:30 – 14:00 (služba není poskytována o víkendu a ve státní svátky)

Okamžitá kapacita je 16 klientů, celková 23.

Náš tým

Vedoucí ambulantních služeb pro osoby s postižením

Mgr. et. Mgr. Václava Bláhová

vedoucí ambulantních služeb pro osoby s postižením

Mobil: +420 604 522 565

E-mail: vaclava.blahova@diakoniezapad.cz  

Stacionář Korálek v Soběkurech

Naďa Harmáčková, DiS.

koordinátor zařízení Stacionář Korálek pro osoby s postižením, sociální pracovník

Mobil: +420 773 683 189

E-mail: nada.harmackova@diakoniezapad.cz

Jiřina Urválková

zástupce koordinátora, pracovník v zařízení Stacionář Korálek pro osoby s postižením, intimní důvěrník

E-mail: jirina.urvalkova@diakoniezapad.cz

Stacionář Kvítek v Klatovech

Iveta Soukupová, DiS.

koordinátor zařízení Stacionář Kvítek pro osoby s postižením, sociální pracovník

Mobil: +420 734 264 220

E-mail: iveta.soukupova@diakoniezapad.cz

Lucie Pytlová Horáčková

pracovník v zařízení Stacionář Kvítek pro osoby s postižením, zástupce koordinátora

E-mail: lucie.horackova@diakoniezapad.cz

Jana Petrusová

pracovník v zařízení Stacionář Kvítek pro osoby s postižením

intimní důvěrník

E-mail: jana.petrusova@diakoniezapad.cz

Stacionář Plamínek v Merklíně

Anna Hladíková, DiS.

koordinátor zařízení Stacionář Plamínek pro osoby s postižením, sociální pracovník, intimní důvěrník

Mobil: +420 773 683 195

E-mail: anna.hladikova@diakoniezapad.cz

Věra Tichá

zástupce koordinátora, pracovník v zařízení Stacionář Plamínek pro osoby s postižením

E-mail: vera.ticha@diakoniezapad.cz

Stacionář Človíček v Plzni     

Mgr. Eva Čermáková

koordinátor zařízení Stacionář Človíček - program pro děti a mládež, sociální pracovník

Mobil: +420 732 307 845

E-mail: eva.cermakova@diakoniezapad.cz

Zuzana Raková

pracovník ve Stacionáři Človíček - program pro děti a mládež, zástupce koordinátora 

E-mail: zuzana.rakova@diakoniezapad.cz

Bc. Jiří Pavlík

koordinátor zařízení Stacionář Človíček – program pro mládež a dospělé, sociální pracovník

Mobil: +420 605 930 193

E-mail: jiri.pavlik@diakoniezapad.cz

Naše projekty

Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ – Plzeňská metropolitní oblast ITI (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0014950)

Evropský fond pro regionální rozvoj přes Integrovaný regionální operační program a Ministerstvo pro místní rozvoj finančně podporují projekt "Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ – Plzeňská metropolitní oblast ITI" jejímž předmětem je pořízení 2 osobních automobilů pro zajištění terénní formy sociálních služeb pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči a sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením, a jednoho mikrobusu pro převoz klientů s postižením do ambulantní služby denního Stacionáře Človíček pro osoby s postižením, které obmění současný vozový park a zároveň zachovají dostupnost sociálních služeb.

Fotografie ze služby
Sledujte nás

Stacionář Človíček pro mládež a dospělé

Stacionář Človíček pro děti a mládež

Podporují nás

  

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM ZA TO, ŽE DÍKY NIM MŮŽEME POMÁHAT A ŘEŠIT ZAJÍMAVÉ PROJEKTY!

EU a MMR

Služba Stacionář pro osoby s postižením je podpořena projektem „Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Plamínek a Jubilata“ registrován pod číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011764 je zaměřen na stavební úpravy budovy, které směřují k zajištění BEZBARIÉROVOSTI.

Cílem je vytvořit komfortní a bezbariérové zázemí pro poskytování kvalitních sociálních služeb denního Stacionáře Plamínek pro osoby s postižením a pečovatelské služby Jubilata pro osoby potřebující péči v Kostelní ulici č. 9 v Merklíně u Přeštic. Projektový záměr bude naplněn realizací komplexní revitalizace budovy, která zahrnuje vytvoření bezbariérového přístupu do všech prostor budovy, vybudování přístavby výtahu pro bezbariérový přesun klientů mezi jednotlivými podlažími, dispoziční úpravy interiéru a úprava prostor koupelen a toalet.

Výsledkem bude bezbariérová budova umožňující využívání sociálních služeb i osobám s výraznějším hendikepem v oblasti vlastní mobility a sebeobsluhy, zvýší se soběstačnost klientů a sníží se riziko sociálního vyloučení uživatelů služeb.   

Na projekt Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Stacionář Plamínek pro osoby s postižením a Jubilata pro osoby potřebující péči je poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

EU a MMR

Evropský fond pro regionální rozvoj přes Integrovaný regionální operační program a Ministerstvo pro místní rozvoj finančně podporují projekt "Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ - Plzeňská metropolitní oblast ITI" (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0014950) jejímž předmětem je pořízení 2 osobních automobilů pro zajištění terénní formy sociálních služeb pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči a sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením, a jednoho mikrobusu pro převoz klientů s postižením do ambulantní služby denního Stacionáře Človíček pro osoby s postižením, které obmění současný vozový park a zároveň zachovají dostupnost sociálních služeb.

EU a MMR

Budova denního Stacionáře Plamínek pro osoby s postižením a pečovatelské služby Jubilata pro osoby s postižením v Merklíně u Přeštic prochází 2. etapou revitalizace, která je spolufinancována z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod registračním číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014373 a názvem „Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Plamínek a Jubilata - 2. etapa a zajištění mobility pro klienty s postižením“.

Cílem projektu je vytvořit komfortní a bezbariérové zázemí pro poskytování služeb. Druhá etapa stavebních prací v této etapě zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení celého pláště budovy, sanaci sklepních prostor a dokončení rekonstrukce zbývajícího hygienického zázemí do bezbariérové podoby. V rámci projektu bude také pořízen upravený svozový vůz "mikrobus" pro přepravu klientů denních stacionářů Plamínek a Korálek, kteří jsou limitováni v samostatném pohybu. Spolehlivý mikrobus zajistí komfortní a bezpečnou dopravu uživatelů do denních stacionářů, zároveň bude sloužit pro realizaci návazných aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pro případný převoz klientů do zdravotnických zařízení či institucí. Provozem mikrobusu bude podpořena sociální inkluze klientů.

MPSV

Služba Stacionář pro osoby s postižením je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2023.

PK nové logo

Služba Stacionář pro osoby s postižením je podpořena Plzeňským krajem v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2023.


Plzeňský kraj rovněž poskytuje účelovou dotaci na dopravu uživatelů do denních Stacionářů Korálek a Plamínek.

MP

Služba Stacionář pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb finančně podporuje „Zajištění zdravotní péče a svozové služby v sociálních službách Diakonie Západ“.

SSMP

Služba Stacionář pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb finančně podporuje „Zajištění zdravotní péče a svozové služby v sociálních službách Diakonie Západ“.

MOP1

Stacionář Človíček je v roce 2023 podpořen Městským obvodem Plzeň 1. Zároveň Městský obvod Plzeň 1 podporuje nákup mikrobusu pro denní Stacionář Človíček pro osoby s postižením v roce 2023. 

Skoda JS

Stacionář Človíček je v roce 2023 podpořen společností Škoda JS a.s. částkou 60.000.-, která slouží k pořízení a provozu speciálního svozového mikrobusu.

CSOB

"Mikrobus pro Človíčka" byl finančně podpořen v rámci programu ČSOB pomáhá regionům 2021 – podzimní výzva.

CEZ

Nadace ČEZ v programu Neziskovky 2021 finančně podpořila náš projekt cílící na podporu pozitivního chování u klientů s mentálním postižením a to za využití metody Positive Behaviour Support. V rámci projektu byli proškoleni čtyři sociální pracovníci, kteří své vědomosti předávají dále do služeb.

Nadace ČEZ v roce 2022 také finančně podpořila vzdělávání pracovníků v projektu Bezpečně a šetrně s lidmi s autismem.

Mecin

Provozní činnost sociálních služeb Denní stacionář Plamínek a Denní stacionář Korálek je finančně podpořena městem Měčín.

Tremosna

Stacionář Človíček pro osoby s postižením je v roce 2023 podpořen částkou 20 000,- Kč z rozpočtu města Třemošná.

Plasy Město Plasy podpořilo Stacionář Človíček - program pro mládež a dospělé.
Tlucna

Stacionář Človíček pro osoby s postižením byl v roce 2022 podpořen finanční dotací Obce Tlučná.

Dysina

Stacionář Človíček pro osoby s postižením byl v letech 2020, 2021, 2022 i 2023 podpořen finanční dotací Obce Dýšina.

Stod

Město Stod v roce 2022 podporuje Stacionář Korálek pro osoby s postižením.

Holysov

Stacionář Korálek pro osoby s postižením byl v roce 2023 podpořen finanční dotací města Holýšov.

Nyrany

Město Nýřany podpořilo v roce 2023 Stacionář Korálek a Stacionář Plamínek dotací v celkové výši 40 000 Kč.

Prichovice

Obec Příchovice podpořila Stacionář Korálek pro osoby s postižením.

Duha

Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou podpořila i v roce 2023, stejně jako v letech 2022 a 2021, provoz svozových vozů pro dopravu klientů denního Stacionáře Človíček pro osoby s postižením.

NROSTesco

Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Z tohoto projektu byl pořízen nový vyvýšený záhon, zahradnické pomůcky a částečně i zahradní nábytek pro denní Stacionář Plamínek.

Moneta

MONETA Money Bank, a.s. přispěla v roce 2022, v rámci projektu "Zahrada Stacionáře Plamínek", službě Stacionář Plamínek na pořízení zahradního nábytku a houpačky.

VDV

Projekt "Nejsme na nule!" aneb podpora osob s mentálním znevýhodněním a poruchou autistického spektra v oblasti vztahů a sexuality ve službách Diakonie Západ byl v roce 2023 podpořen z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Dále děkujeme za podporu:

 • obci Holýšov za podporu Stacionáře Korálek;
 • obci Bolešiny za podporu Stacionáře Kvítek;
 • městu Klatovy za podporu Stacionáře Kvítek;
 • městu Nalžovské Hory za podporu Stacionáře Kvítek;
 • obci Vrhaveč za podporu Stacionáře Kvítek;
 • obci Šťáhlavy za podporu Stacionáře Človíček;
 • městu Starý Plzenec za podporu Stacionáře Plamínek;
 • městu Přeštice za podporu Stacionáře Plamínek a Stacionáře Korálek;
 • městu Horažďovice za podporu Stacionáře Kvítek a Stacionáře Korálek;
 • obci Líně za podporu Stacionáře Korálek;
 • obci Puclice za podporu Stacionáře Plamínek,
 • městu Nalžovské Hory za podporu Stacionáře Kvítek a
 • obci Líšina za podporu Stacionáře Plamínek.

Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 16 (Stacionář Človíček), 18 (Stacionář Kvítek), 19 (Stacionář Korálek) a 14 (Stacionář Plamínek)

Rychlý
kontakt

Naše příběhy