Naše
služby

0
0
0
1
49.39422862202
13.295410929798
Poradna pro pečující Podpora neformálních pečujících
Pátek: 9:00-17:00
Více o službě
49.228566978554
13.523426348786
Podpora pěstounských rodin Adite pro náhradní rodiny Sušice
Pátek: 8:00-18:00
Více o službě
49.742387840326
13.377281912684
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Archa pro rodiny s dětmi Plzeň
Pátek: 8:00-18:00
Více o službě
49.74223744398
13.3794022876
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub pro děti a mládež
Pátek: 9:00-17:00
Více o službě
49.743612545802
13.376734292834
Denní stacionář Stacionář pro osoby s postižením
Pátek: 7:00-15:30
Více o službě
49.561464219472
13.197976691134
Denní stacionář Stacionář Plamínek pro osoby s postižením
Pátek: 7:00-14:00
Více o službě
49.655852803398
13.29058989773
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet pro děti a mládež
Pátek: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.437351525724
12.924386618592
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Uličník pro děti a mládež
Pátek: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.437351525724
12.924386618592
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Fontána pro děti a mládež Domažlice
Pátek: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.655852803398
13.29058989773
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Echo pro děti a mládež Dobřany
Pátek: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.772507555736
13.370582290979
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Atom pro děti a mládež Plzeň
Pátek: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.740847090594
13.593171440339
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Akcent pro děti a mládež Rokycany
Pátek: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.778156170938
13.366516715071
Denní stacionář Stacionář Človíček pro osoby s postižením – program pro mládež a dospělé
Pátek: 6:30-14:00
Více o službě
49.778156170938
13.366516715071
Denní stacionář Stacionář Človíček pro osoby s postižením – program pro děti a mládež
Pátek: 7:30-16:00
Více o službě
49.39422862202
13.295410929798
Denní stacionář Stacionář Kvítek pro osoby s postižením
Pátek: 7:00-14:00
Více o službě
49.576405083805
13.235130770242
Denní stacionář Stacionář Korálek pro osoby s postižením
Pátek: 7:00-15:30
Více o službě
49.742387840326
13.377281912684
Odborné sociální poradenství Poradna pro občany v nesnázích Plzeň
Pátek: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.740983594708
13.595512246314
Odborné sociální poradenství Poradna pro občany v nesnázích Rokycany
Pátek: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.394043092569
13.294026413166
Odborné sociální poradenství Poradna pro občany v nesnázích Klatovy
Pátek: Momentálně zavřeno
Více o službě
49.742387840326
13.377281912684
Krizová pomoc Plus pro lidi v krizové situaci - terén
Pátek: 8:00-16:00
Více o službě
49.742387840326
13.377281912684
Krizová pomoc Plus pro lidi v krizové situaci - ambulance
Pátek: 8:00-14:00
Více o službě
49.742387840326
13.377281912684
Kurzy pro veřejnost Prevence pro školy a veřejnost Plzeň
Pátek: 8:00-16:00
Více o službě
49.740983594708
13.595512246314
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Archa pro rodiny s dětmi Rokycany
Pátek: 8:00-18:00
Více o službě
49.394043092569
13.294026413166
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Archa pro rodiny s dětmi Klatovy
Pátek: 8:00-18:00
Více o službě
49.442991465339
12.919434601217
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Archa pro rodiny s dětmi Domažlice
Pátek: 8:00-18:00
Více o službě
49.744632102835
13.382521292198
Podpora pěstounských rodin Adite pro náhradní rodiny Plzeň
Pátek: 8:00-18:00
Více o službě
49.740983594708
13.595512246314
Podpora pěstounských rodin Adite pro náhradní rodiny Rokycany
Pátek: 8:00-18:00
Více o službě
49.442991465339
12.919434601217
Podpora pěstounských rodin Adite pro náhradní rodiny Domažlice
Pátek: 8:00-18:00
Více o službě
0

Poradna pro pečující

Podpora pěstounských rodin

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby podporují rodiny s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci. Ta je často způsobená řadou problémů, jako jsou např. špatné bytové podmínky, dluhy či nezaměstnanost.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nízkoprahové kluby podporují děti a mladé lidi, kteří jinde nemají potřebnou oporu a zázemí a svůj volný čas tráví na ulici. Trápí je problémy v rodině, ve škole, v práci nebo v mezilidských vztazích a sami si s nimi nevědí rady.

Denní stacionář

Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Služba se poskytuje za úhradu.

Stacionář Človíček pro osoby s postižením – program pro mládež a dospělé
Kralovická 35
Plzeň
323 00
clovicek@diakoniezapad.cz
Stacionář Človíček pro osoby s postižením – program pro děti a mládež
Kralovická 35
Plzeň
323 00
clovicek@diakoniezapad.cz

Odborné sociální poradenství

Poradna pro občany v nesnázích Rokycany
Svazu bojovníků za svobodu 68
Rokycany
337 01
poradna.rokycany@diakoniezapad.cz

Krizová pomoc

Kurzy pro veřejnost

Potřebujete pomoci
najít vhodnou službu?

Napište nám.