Vzdělávání

 

Diakonie Západ nabízí kurzy jak pro své zaměstnance, tak pro veřejnost. Prohlédněte si nabídku a seznamte se s náplní jednotlivých lekcí. Vedou je osvědčení lektoři, kteří jsou odborníky ve své praxi.

        

           

Image
Kurzy

Rychlý
kontakt