DZ pro Ukrajinu

Diakonie pomáhá lidem postiženým válečným konfliktem na Ukrajině
Image
Pomáháme Ukrajině
Pomáháme dětem a mládeži

Naše kluby pro děti a mládež podporují ukrajinské děti a mládež, které prošly krizovou situací v důsledku vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině a jsou vystaveny nutnosti adaptace ve zcela novém prostředí. Veškeré uvedené aktivity realizujeme s primárním cílem jejich integrace do majoritní společnosti.

Podporu zajišťujeme v rámci běžného provozu ambulantních Klubů pro děti a mládež a terénní aktivitou, zahrnující vyhledávání a oslovování ukrajinských dětí a mládeže ve spádových lokalitách, jejich podpora v místě, případně jejich následné navázání na ambulantní Kluby. To vše aktivitami individuálního i skupinového charakteru a realizací vzdělávacích a preventivních programů.

Pomáháme rodinám s dětmi

Nedílnou součástí poskytované podpory je i realizace nadstavbových činností, zejména jednodenních adaptačních akcí, jejichž cílem je dopřát dětem odreagování, zábavu, všestranný osobnostní rozvoj (volnočasové aktivity, sportovní, hudební, výtvarné činnosti, výlety…), navázání kontaktu s vrstevníky, seznámení s jejich blízkým i širším okolím, podpora vzájemného porozumění (jazykového i sociokulturního) primárně mezi dětskými účastníky v lokalitě, ale potenciálně i v rámci celých komunit (historie, památky, významné události, státní svátky, tradice..). Tyto aktivity napomáhají rovněž rodičům dětí v zajištění péče o ně v období prázdnin a usnadňují jim sladění osobního a pracovního života.

Přihláška do volnočasových adaptačních skupin níže.

Pomáháme občanům v krizových situacích

Naše služba Terén pro ohrožené osoby pomáhá ukrajinským uprchlíkům a dalším občanům cizích zemí zejména s pobytovými záležitostmi a řeší komplexně situaci těchto osob vzhledem k jejich pobytu na území ČR. Dokážeme pomoci v jednání s úřady, získat či ověřit pro vás informace různého charakteru, pomoci s vyplňováním žádostí. Pomoc jsme schopni přizpůsobit individuálně. Poskytujeme také doprovody na úřady a asistenci při jednání s úřady, lékaři, pojišťovnami, zaměstnavateli apod. Naše služba je poskytována na základě telefonické domluvy, případně formou ambulantní a to vždy v úterý od 9:00 do 15:00 na adrese Resslova 12, Plzeň. Disponujeme pracovníky, kteří mluví ukrajinsky, rusky a anglicky.

Přihláška na volnočasové adaptační skupiny pořádané Archou pro rodiny s dětmi.

Naši snahu podporují
Diakonie Katastrophenhilfe & UMCOR