DZ pro Ukrajinu

Diakonie pomáhá lidem postiženým válečným konfliktem na Ukrajině
Image
Pomáháme Ukrajině
Pomáháme dětem a mládeži

Naše kluby pro děti a mládež podporují ukrajinské děti a mládež, které prošly krizovou situací v důsledku vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině a jsou vystaveny nutnosti adaptace ve zcela novém prostředí. Veškeré uvedené aktivity realizujeme s primárním cílem jejich integrace do majoritní společnosti.

Podporu zajišťujeme v rámci běžného provozu ambulantních Klubů pro děti a mládež a terénní aktivitou, zahrnující vyhledávání a oslovování ukrajinských dětí a mládeže ve spádových lokalitách, jejich podpora v místě, případně jejich následné navázání na ambulantní Kluby. To vše aktivitami individuálního i skupinového charakteru a realizací vzdělávacích a preventivních programů.

Pomáháme rodinám s dětmi

Za rok 2022 jsme podpořili 57 rodin a v roce 2023 jsme podpořili již 87 rodin. Celkem jsme tedy od začátku válečného konfliktu na Ukrajině podpořili 141 ukrajinských rodin, které přišly do Plzeňského kraje. 

Rodinám jsme nejčastěji pomáhali s hledáním práce, bydlení, lékaře nebo pediatra pro děti, mateřské nebo základní školy a se zajištěním volnočasových aktivit pro děti. V roce 2022 jsme zřídili jsme adaptační skupinu, kde docházely děti, aby si rodiče mohli vyřídit potřebné formality, chodit na kurzy ČJ nebo do práce. Realizovali jsme příměstské tábory, kde děti smysluplně trávily svůj čas a poznávaly nové přátele a prostředí. V roce 2023 jsme na naši činnost navázali příměstskými tábory i adaptační skupinou o letních prázdninách, kde děti trávily svůj volný čas a rodiče měli zajištěné hlídání v pracovní dny. Realizovali jsme rodinné akce (výlety), které byly zaměřené na společné trávení času ukrajinských a českých rodin při poznávání plzeňského kraje. Dále realizujeme zájmové integrační skupiny pro ukrajinské i české děti, které se konají pravidelně 1x týdně v Plzni a 1x za 14 dní v Rokycanech

Nedílnou součástí poskytované podpory je i realizace nadstavbových činností, zejména jednodenních adaptačních akcí, jejichž cílem je dopřát dětem odreagování, zábavu, všestranný osobnostní rozvoj (volnočasové aktivity, sportovní, hudební, výtvarné činnosti, výlety…), navázání kontaktu s vrstevníky, seznámení s jejich blízkým i širším okolím, podpora vzájemného porozumění (jazykového i sociokulturního) primárně mezi dětskými účastníky v lokalitě, ale potenciálně i v rámci celých komunit (historie, památky, významné události, státní svátky, tradice..). Tyto aktivity napomáhají rovněž rodičům dětí v zajištění péče o ně v období prázdnin a usnadňují jim sladění osobního a pracovního života.

Přihláška do volnočasových adaptačních skupin níže.

Pomáháme občanům v krizových situacích

V roce 2022 jsme podpořili 212 klientů, a od začátku letošního roku již 156 klientů, celkem jsme tedy podpořili již 368 klientů, kteří přišli z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině do České republiky. S klienty jsme spolupracovali na území celého Plzeňského kraje. Nejčastějšími tématy pomoci našim klientům bylo hledání bydlení, ošetřujícího lékaře, vyřízení sociálních a humanitárních dávek, pro klienty jsme hledali jazykové kurzy, zájmové kroužky, školky či školy.

Naše služba Terén pro ohrožené osoby pomáhá ukrajinským uprchlíkům a dalším občanům cizích zemí zejména s pobytovými záležitostmi a řeší komplexně situaci těchto osob vzhledem k jejich pobytu na území ČR. Dokážeme pomoci v jednání s úřady, získat či ověřit pro vás informace různého charakteru, pomoci s vyplňováním žádostí. Pomoc jsme schopni přizpůsobit individuálně. Poskytujeme také doprovody na úřady a asistenci při jednání s úřady, lékaři, pojišťovnami, zaměstnavateli apod. Naše služba je poskytována na základě telefonické domluvy, případně formou ambulantní a to vždy v úterý od 9:00 do 15:00 na adrese Resslova 12, Plzeň. Disponujeme pracovníky, kteří mluví ukrajinsky, rusky a anglicky.

Přihláška na volnočasové adaptační skupiny pořádané Archou pro rodiny s dětmi.

Naši snahu podporují
Diakonie Katastrophenhilfe & UMCOR